Pondelková porcia feminizmu

Feminizmus a nespravodlivosť súvisiaca s pohlavím

Feminizmus sa vo všeobecnosti používa pre celkový jav, o ktorom by sme mohli povedať, že jeho význam je sčasti definovaný konfliktami, ktoré súviseli s jeho významom a v širšom význame predstavuje záujem žien o rolu v spoločnosti vo vzťahu k mužom, pričom je definovaný aj presvedčením o tom, že ženy trpeli a trpia nespravodlivosťou súvisiacou s pohlavím.

Zrod feminizmu v čase Francúzskej revolúcie

Samotný zrod feminizmu bol v čase Francúzskej revolúcie a osvietenstva a je spájaný s bojom žien proti orthodoxii a autokracii v kontexte uznania ich práv, za rovnoprávnosť s mužmi, za redefiníciu ženstva a ich spoločenskej role. V tomto období sa začala aktívna formulácia požiadaviek zo strany žien. Samotné základy týchto požiadaviek by sme mohli nájsť v čase renesancie, kedy autori tej doby ako Christine Pisan písali o väčšej politickej moci a vplyve žien. Feminizmus čerpajúci z liberálnych, racionalistických, utopických a tiež romantických ideií je zložité definovať.

Patriarchát ako mocenský sytém

Myšlienky feminizmu, ktorými sa vyhranil voči mocenskému systému a to patriarchátu, boli jasne formulované. Patriarchát bol v čase vzniku feministického hnutia mocenským systémom znevýhodňujúcim ženy, tak ako ho podrobuje analýze a to vo ôsmich rovinách Kate Millet vo svojom diele Sexuálna politika (1970). V týchto ôsmich rovinách je zahrnutá rovina ideologická, biologická, ekonomická, triedna, vzdelávacia, antropologická, psychologická a fyzická. Sexuálna politika v čase svojho vzniku patrila medzi najcitovanejšie pramene, ktoré sa zaoberali ženským hnutím a feminizmom. Dalo by sa konštatovať, že väčšia časť feministickej a genderovej vedy súčasnosti čerpá z pojmov, ktoré boli zavedené Kate Millet.

 

Prečítajte si tiež: Pondelková porcia sexizmu

 

Zdroje: MILLER, D.: Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal, spol. s r.o., 2003. 560 s. ISBN 80-85947-56-0
OATES, L.: Dívčí válka s ideológií. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 304 s. ISBN 80-85850-67-2

 

 

Facebook komentár
Katarína Mikle

Katarína Mikle

redaktor

Žena so štýlom, áno, som žena, ktorá má štýl, tak ako každá z vás. Mám svoj štýl, ktorý je mojím vyjadrením sa. Mám svoj štýl a vďaka nemu nesplyniem s davom. Ten štýl ide zvnútra a ja sa mu plne oddávam.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.