Pondelková porcia sexizmu

Sexizmom označujeme rôzne znevýhodňovania žien, ktoré súvisia s ich príslušnosťou k ženskému rodu. Ďalej ním označujeme aj spôsoby, akými muži uskutočňujú svoju moc voči ženám. Je to jeden z kľúčových problémov spoločnosti, ktorá je založená na nerovnosti žien a mužov.

“Ak sa Vám definícia sexizmu javí ako nezáživná, odporúčam prejsť na koniec článku a prečítať si o jednom sexistickom mýtuse, v ktorom je podľa môjho názoru sexizmus dokonale vystihnutý. Potom sa prosím vráťte opäť tam, kde ste skončili v čítaní a pokračujte :).”

Ukončenie sexistického útlaku a vykorisťovania

Americká autorka, profesorka, feministka a sociálna aktivistka Bell Hooks, definuje feminizmus ako hnutie, ktoré má za cieľ, aby bol ukončený sexistický útlak a vykorisťovanie. Táto definícia nie je o tom, že by sme mali vnímať mužov ako nepriateľov. Táto definícia, zahŕňa sexistické zmýšľanie bez rozdielu, či je za ním žena, muž, dieťa, či dospelá osoba. Definícia, ktorú Hooks uvádza, je natoľko široká, že je v nej zahrnutý systémový aj inštitucionalizovaný sexizmus. Predpokladom tejto definície je, že musíme najprv porozumieť pojmu sexizmus a potom môžeme porozumieť feminizmu (Hooks, 2013).

Sexistické myslenie sa týka mužov i žien

Cieľom feminizmu nie je to, aby sa ženy snažili vyrovnať mužom. Feminizmus sa nezameriava proti mužom. Nepochopenie feminizmu v tomto kontexte je spôsobované tým, že informácie sú ľuďom ponúkané prostredníctvom patriarchálnych médií. Vzostupom feminizmu si veľká časť feministiek uvedomila, že sexistické myslenie sa netýka len mužov, ale sa týka i žien.

Sexistický mýtus je to, že žena je vpasovaná do role biologickej bytosti, ktorú ženie obrovský materinský inštinkt

Podľa Sheldon Vanauken, ktorý je považovaný za jedného z prvých používateľov slova sexizmus, je sexistický mýtus to, že žena je vpasovaná do role biologickej bytosti, ktorú ženie obrovský materinský inštinkt. Pravdou je, že žena je ľudskou bytosťou, ktorá má schopnosť, a teda môže priviesť na svet dieťa. Tento sexistický mýtus je veľmi výhodný pre mužov, je totiž veľmi pohodlné prísť do pekného a čistého domova, dostať jedlo a zároveň byť povzbudzovaný, uznávaný. Je príjemné, ak niekto presvedčivo chváli naše činy. A tiež je príjemné mať deti, a zároveň prenechať všetku starostlivosť na niekoho iného. Skutočnosť je taká, že je to tak dobrá vec, že stojí za to, aby ostala nemennou (Vanauken, 1969).

 

“O tomto sexistickom mýtuse písal Vanauken v roku 1969, odvtedy ubehlo 50 rokov. Koľko sa odvtedy zmenilo?”

 

Vaša, tiež so štýlom, Katarína

 

 

Prečítajte si tiež:
“Po boku úspešných mužov stoja silné ženy”

 

 

Zdroje:
HOOKS, B.: Feminizmus do vrecka o zanietených politikách. Bratislava: Záujmové združenie žien ASPEKT, 2013. 159 s. ISBN 978-80-8151-009-0
Vanauken, Sheldon: Freedom for Movement Girls – Now. Nashville, Tenn: Southern Student Organizing Committee 1969.
http://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/wlm/vanauken/
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/sexizmus

 

Facebook komentár
Katarína Mikle

Katarína Mikle

redaktor

Som zakladateľka komunity Ženy so štýlom. Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. A ak sa spojíme, vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť.