Pondelková porcia sexizmu

Sexizmom označujeme rôzne znevýhodňovania žien, ktoré súvisia s ich príslušnosťou k ženskému rodu. Ďalej ním označujeme aj spôsoby, akými muži uskutočňujú svoju moc voči ženám. Je to jeden z kľúčových problémov spoločnosti, ktorá je založená na nerovnosti žien a mužov. “Ak sa Vám definícia sexizmu javí ako nezáživná, odporúčam prejsť na koniec článku a prečítať si o jednom sexistickom mýtuse, v ktorom je … Čítať ďalej Pondelková porcia sexizmu