Čaro osobnosti

Možno tomu nebudete veriť, ale my ženy, rovnako ako aj muži, sa až priveľmi sústredíme na svoj fyzický vzhľad v snahe pôsobiť na druhých príťažlivo. V obavách, že ak nebudeme mať krásnu tvár, súmernú postavu, či v prípade našich silnejších polovičiek vyšportované telo, na ostatných okolo seba dobre nezapôsobíme. Veríme, že fyzická príťažlivosť je niečím objektívnym a stabilným.

Je fyzická príťažlivosť naozaj takou dôležitou aj pre naše okolie?

Dobrá správa je, že tomu nie je tak.

Fyzická príťažlivosť je skutočne subjektívnou záležitosťou. Závisí viac na človeku, ktorý sa na nás pozerá, než na tom, ako práve vyzeráme. Navyše je toto subjektívne oko fyzickej príťažlivosti ľahko ovplyvniteľné – našou osobnosťou. Ako sa ukáže, “kým som vo vnútri” sa počíta. Dokonca to mení aj pohľad ostatných ľudí na nás.

Pozrime sa na výskumy:

Swami a kolegovia (2010) študovali vplyv osobnosti na vnímanie fyzickej príťažlivosti. Požiadali mužských účastníkov, aby vyhodnotili príťažlivosť fotografií rôznych ženských postáv (od vychudnutých až po obézne). Niektoré účastnícke skupiny dostali pozitívne informácie o osobnostiach žien na snímkach (príjemné, svedomité, otvorené a stabilné), zatiaľ čo iné získali negatívne osobnostné informácie alebo nedostali vôbec žiadne.

Výsledky ukázali, že všetkým skupinám mužov sa najviac páčil tvar tela, ktorý bol “všeobecne atraktívny”. Skupiny, ktoré dostali pozitívne informácie o osobnosti, považovali za fyzicky atraktívne aj telá inej veľkosti. Naopak tie skupiny, ktoré dostali o osobnosti žien negatívne informácie, už telá iných veľkostí za atraktívne nepovažovali.

Skoršia štúdia, ktorú vypracovali Lewandowski, Aron a Gee (2007), tieto závery podporuje. Autori zistili, že obrázky spájané s pozitívnymi vlastnosťami boli hodnotené ako atraktívnejšie a tie, ktoré boli spojené s negatívnymi vlastnosťami, boli v porovnaní s kontrolami hodnotené ako menej atraktívne.

Ďalší výskum zistil, že vnímaná čestnosť ovplyvňuje aj úsudky o fyzickej atraktívnosti (Paunonen, 2006). Štúdie tiež ukazujú, že úsudky o fyzickej atraktívnosti sú ovplyvnené znalosťou, láskou, rešpektom, talentom a úsilím (Kniffin & Wilson, 2004). K tomu dochádza u mužov aj u žien. Vyzerá to tak, že informácie o osobnosti a charaktere človeka majú vplyv na vnímanie jeho fyzickej príťažlivosti.

Aký to má význam pre náš spoločenský život?

Ako konštatujú Kniffin a Wilson (2004), “ak chcete zvýšiť svoju fyzickú príťažlivosť, staňte sa cenným partnerom.”

Je dôležité, akým človekom sme. A platí to pre obe pohlavia rovnako. Hoci prvý dojem je najčastejšie založený na príťažlivosti fyzickej, na konci to bude práve naša osobnosť, vďaka ktorej sa s nami budú chcieť druhí stretávať opakovane a častejšie.

 

S láskou Nel

 

Zdroj: www.psychologytoday.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.