Smrť a zmysel života

Ľudské bytosti rozmýšľajú o dopade a nevyhnutnosti smrti počas celého svojho života. Už deti vo veku 5 až 7 rokov chápu, že smrť znamená nezvratný koniec všetkých životných funkcií, a že sa stane každej jednej ľudskej bytosti. Adolescenti plne rozumejú, čo smrť znamená, no často veria, že sami môžu byť zvláštnym spôsobom nesmrteľní. Toto má za následok rozvinutie riskantného správania, ako napríklad ľahkomyseľná nebezpečná jazda autom či fajčenie, pričom na nebezpečné následky takéhoto správania myslia len málo.

Hoci väčšina adolescentov a mladých dospelých už dosiahla realistický pohľad na smrť, pretože sa s ňou osobne stretli v rodine alebo medzi priateľmi, strach zo smrti prichádza až v období strednej dospelosti.

Ako ľudia starnú, postupne sa učia prijímať eventualitu smrti u svojich najbližších, prípadne aj u seba samých

V neskorej dospelosti väčšina ľudí smrť prijme ako nevyhnutnú súčasť života – možno aj s určitým pokojom a vyrovnanosťou v prípade, že ich život mal zmysel – nevyhnutnosť konca ich núti žiť zo dňa na deň a z času, ktorý im ostáva, urobiť to najlepšie. Pokiaľ ľudia necítia, že ich život má zmysel, zvyknú reagovať na blížiacu sa smrť pocitmi zatrpknutosti, či dokonca pasivitou.

Koncept hľadania zmyslu života cez smrť a umieranie je jedným zo základných pilierov existenciálnej psychológie. Existenciálni psychológovia ako napríklad Rollo May zastávajú názor, že človek musí najskôr akceptovať nevyhnutnosť vlastnej smrti a smrti svojich blízkych, inak nemôže plne prijať, či nájsť zmysel svojho života. Táto teória je podložená mnohými výskumami, ktoré ukazujú, že čím väčší zmysel človek vidí vo svojom živote, tým menej pociťuje strach zo smrti. Na druhú stranu odmietanie smrti vedie k existenciálnej úzkosti, ktorá môže byť zdrojom emocionálnych problémov v každodennom živote.

Toto je jeden z pohľadov na smrť

Hoci je odborný a môže vyznieť neosobne, ponúka krásne východisko. Plným prijatím vlastnej konečnosti si môžeme začať život užívať naplno a dať nášmu každému jednému dňu zmysel.

Nehľadieť na to, čo nám chýba, čo nemáme, ale naopak tešiť sa z maličkostí a z toho, že tu ešte sme. A to nie je málo.

 

Nel

 

Prečítajte si tiež: Návod na šťastný život I.

 

Zdroj: www.cliffsnotes.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.