Ahoj september

Posledné letné dovolenky sa chýlia ku koncu a nám po nich ostávajú krásne zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Naše babičky hovorievali, že september patrí medzi mesiace, kedy je v názve už písmeno ,,r“ a vtedy by sme nemali sedieť v sukienkach na tráve. Táto výsada patrí vraj len letným mesiacom. 🙂
V septembri je tiež svetový deň, kedy si spomíname na mliečne desiate. Pamätáte sa? Leto pomaly odchádza a žezlo onedlho prevezme jeseň. Tento rok sa s nami august lúčil naozaj vo veľkom štýle, inak povedané s vysokými teplotami. To preto, aby si deti vychutnali prázdniny do posledného dňa.
,,Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac.“
September je mesiac, pre ktorý v nárečiach existujú názvy ako hrudeň a jaseň. Je to mesiac začiatkov, zmien, povinností a upratovania. Mnoho detí prvýkrát zasadne do školských lavíc. Iným začne nové štúdium na odborných, stredných, či vysokých školách. Pracovný kolobeh sa vráti opäť do starých koľají, tak, ako to bolo pred ,,uhorkovou sezónou“. Naše okrasné záhradky malé i väčšie, si pýtajú zmenu. Letničky dokvitajú a my ich postupne meníme za rastlinky vhodnejšie do obdobia, kedy sú rána a večery chladnejšie. Mení sa aj výzdoba z letnej na jesennú a dominujú v nej aktuálne plodiny. A ak nám predajcovia v obchodoch nenaservírujú na konci mesiaca už vianočnú výzdobu, tak sa budeme pozvoľna prenášať do farebnej jesene. Na poliach sa zberá úroda a my vieme, ktorá zelenina, či ovocie budú drahšie. Ak sa niečomu v sezóne nedarilo, odrazí sa to na cenách v obchodoch. Svoju bohatosť nám v tomto období ponúkajú najmä slivky, ringloty, jabĺčka, ale i iné dopestované vitamínové dobroty. Gazdinky veselo zavárajú, varia džemy, lekváry a plnia komôrky na zimu. Priznám sa, v našej rodine momentálne kraľuje každý týždeň slivkový koláč, či plnené slivkové guľky. Bohatosť mesiaca september nespočíva len v jeho daroch, ktoré zaslúžene zbierame, ale aj vo významných dňoch, ktorých je v tomto mesiaci požehnane.
A keďže ich je veľa, vyberám aspoň niektoré z nich:
1.9. – Deň Ústavy
Štátnym sviatkom si na Slovensku pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona, suverénneho nezávislého štátu – Ústavu SR.
8.9. – Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)
Od roku 1966 UNESCO každoročne 8. septembra pripomína tento deň na upriamenie pozornosti verejnosti na analfabetizmus a dôležitosť poskytovania základného vzdelania pre všetkých.
13.9. – Deň pozitívneho myslenia
Myslieť pozitívne znamená vidieť pozitívne výsledky. Pozitívna myseľ je ako balzam na dušu, ideálna pre zdravší život.
21.9. – Svetový deň vďačnosti
Bol zahájený na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v roku 1965. Deň vďačnosti je jednou z možností, ako ukázať vďaku a uznanie za pozitívne služby ľuďom.
21.9. – Medzinárodný deň mieru
Medzinárodný deň mieru bol ustanovený v roku 2001. Má to byť deň bez násilia na celej Zemi.
22.9. – Európsky / svetový deň bez áut
Prvýkrát sa oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Cieľom je upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.
25.9. – Svetový deň srdca
Je to deň podporovaný rôznymi svetovými organizáciami, ktorého myšlienkou je význam prevencie pred srdcovo-cievnymi chorobami. Počas tohto dňa sa po celom svete konajú rôzne akcie, zdravotné prehliadky a podujatia na zvýšenie verejného povedomia pred týmto ochorením.
28.9. – Svetový deň mlieka v školách
Je medzinárodnou udalosťou, ktorú podporuje od roku 2000 Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohoto dňa je, aby sa poukázalo na význam pitia mlieka v školách a upozorniť jeho zdravotný prínos pre deti.

Pranostiky
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Po Matúši čiapku na uši. (21.9.)
Ako sa zachová počasie na deň Narodenia Panny Márie, tak bude potom za štyri týždne. (15.9.)
V septembri máme jeden štátny sviatok 1.9. – Deň Ústavy SR a jeden deň pracovného pokoja 15.9. – Sedembolestná Panna Mária.
To znamená, že pracovný mesiac bude o dva dni kratší. 🙂

Vaša Iwka

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.