Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre

„Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás.“
(Nikolaj Gavrilovič Černyševskij)
Deň rodičov – 24. júl. Rodičia a deti, rodina, ktorou sa obklopujeme celý život.
Priznajte sa, vedeli ste, že vaši rodičia oslavujú svoj vlastný sviatok?
Rodičia sú každodennými vychovávateľmi, našimi životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za ich odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady. Deň rodičov vznikol v roku 1994 v USA. Vtedajší prezident Bill Clinton na Kongrese podpísal uznesenie pre uznanie a podporu úlohy rodičov pri výchove detí.
Podľa jedného zo svetoznámych vedcov, Aristotela, človek je od prírody tvor spoločenský. Rodí sa v spoločnosti, rastie a rozvíja sa. Je odkázaný na spoločnosť, najmä vo svojich prvých dňoch života, inak by zahynul. Každý človek na tejto planéte je rovnoprávny a má rovnakú hodnotu. Ľudia sa líšia len majetkovým zabezpečením a spôsobom života. Každá rodina si vytvára svoju vlastnú atmosféru a tá ju robí jedinečnou. Na tom majú zásluhu samozrejme všetci členovia rodiny.
Už po narodení si osvojujeme prirodzené návyky, citovo sa formujeme. Učíme sa láske, úcte, rešpektu. Vyrastať v rodine plnej lásky je, dar. Hlavne rodiny, v ktorých nie je núdza o objatia, srdečné dotyky, úsmevy, pochopenie, sú šťastnými rodinami.
Rodičia svoje deti milujú a rešpektujú také, aké sú, bez ohľadu na ich krásu, schopnosti, či nadanie. Rodina je akýsi prístav, kde nachádzame oporu, pomoc v životných situáciách, útočisko z ktorého čerpáme silu. Nie vždy je to ale realita.
„Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.“  (Lev Nikolajevič Tolstoj)
Láska je to, čo núti rodičov starať sa o dieťa, vychovávať ho, strachovať sa oň, tešiť sa z jeho úspechov. Rodičovskú lásku nič nenahradí, každé dieťa ju potrebuje tak, ako vzduch. Otec a mama sú pre nás vzormi, ktoré si odnášame ďalej do života.
Hovorí sa, že keď deti s rodičmi komunikujú, chodia spolu na výlety, je to správny signál
„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“   (Ján Pavol II.)
Vraj deti sú zrkadlom svojich rodičov. Ak niečo nie je v poriadku, treba sa zamyslieť… Rodičia vidia svoje deti stále ako svoje malé detičky. A snažia sa vychovávať a ponúkať svoje rady i dospelým deťom. Taká veta zo strany detí: ,,Toto je môj život!“, sa ich vie veľmi dotknúť. Veď predsa deti sú súčasťou rodičov po celý život. Je prirodzené prejaviť lásku rodičom aj v staršom veku, pohladiť ich, objať, venovať milé slovo. Vzdávame im tak úctu a vďaku za ich výchovu, podporu, lásku. Rodičov teší na deťoch takmer všetko a chcú im celý život len dobre. A preto nezabudnime, vážme si ich, pokiaľ ich máme.

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“  (Lev Nikolajevič Tolstoj)
„Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.”  (André Maurois)

Krásny deň všetkým rodičom.

Vaša Iwka

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.