Intuitívny Peter, spoločenský Pavol, či vášnivá Petra

Peter, Pavol a Petra, patria k najznámejším menám na Slovensku. Čo majú spoločné? Rovnaký deň v kalendári.
Na Petra a Pavla:
,,Ak podľa ľudových povier mládenci, či dievčiny začuli prvý hlahol zvona, tak sa do konca roka oženili, či vydali.“
Sviatok dvojice apoštolov Petra a Pavla, považovaných za zakladateľov a šíriteľov kresťanskej cirkvi, si 29. júna pripomínajú kresťania na Slovensku i vo svete. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Zomreli mučeníckou smrťou. Svätý Peter, pôvodným menom Šimon sa narodil v Palestíne, v mestečku Betsaida. Spolu s bratom Ondrejom, tiež apoštolom, boli rybármi. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter,, Skala“, na ktorej založil svoju Cirkev. Dal mu „kľúče od Nebeského kráľovstva“. Peter najprv hlásal evanjelium v Palestíne, neskôr v Ríme, kde bol aj ukrižovaný dolu hlavou. Sv. Peter sa zobrazuje ako starší muž s kľúčmi a s knihou. Svätý Pavol sa narodil v Tarze. Pôvodne sa volal Šavol. Študoval v Jeruzaleme a stal sa tu veľkým prenasledovateľom kresťanov. Na ceste do Damasku okolo sa mu zjavil Ježiš Kristus. Pavol sa stal kresťanom a veľkým misionárom medzi pohanmi. Bol sťatý v Ríme roku 67 za cisára Nerona. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla v Ríme postavenej v 4. storočí. Sv. Pavol sa zvykne nazývať „apoštolom národov“. V Katolíckej cirkvi je 29. jún prikázaným sviatkom, konajú sa omše venované tejto dvojici apoštolov.
V jeden deň u nás slávia svoje meno Peter, Pavol a Petra. Peter a Pavol sú úplne rozdielne osobnosti. Medzi nimi je Petra, tá zdieľa to najlepšie.
Peter
Peter má grécky pôvod. Význam mena je ,,pevný ako skala”. Má veľké srdce. Zmyselní, intuitívni, neskrotní, nároční a citliví. Sú vytrvalí a mierne pojašení. S veľkým srdcom. Sú šarmantní, so silnou emotívnosťou, obľúbení u nežného pohlavia. Petrovia by mali v živote pracovať duševne, pretože na fyzickú prácu nie sú stavaní. Majú šťastie po celý život, obzvlášť v jeho druhej polovici. Obľúbenou farbou je červená, fialová. Uplatňujú sa ako ľudia pracujúci duševne, srdcom, ako herci a pod.
Pavol
Pavol má latinský pôvod a význam mena je ,,malý, skromný”. Sú tí, ktorí víťazia. Emotívni, spoločenskí, citliví a mravní. Pri zasiahnutí láskou sú nežní a láskaví. No veľmi trpia, ak ich niekto zradí. Sú to ľudia, ktorí si hravo získavajú sympatie, technicky zdatní. Blízke sú im cudzie jazyky. Ich farbou je v obľube modrá, zelená, fialová. Hovorí sa, že sú z nich dobrí rečníci, politici. Dosahujú akékoľvek ciele. Známi Pavlovia, ktorí si získali sympatie a náklonnosť ľudí: Ján Pavol I., Ján Pavol II.
Petra
Meno Petra je ženskou podobou mena Peter, ktoré je odvodené od gréckeho Petros vo význame ,,kameň, skala”. Vášnivá a emotívna žena. Vitálna žena, so železnou vôľou, ktorá vie, čo v živote chce. Rozprávajú rázne a vždy s presvedčením. Úprimná, čaká od života len to dobré a málokedy uverí o iných niečo zlé. Svojou aktívnosťou Petry pohltia aj ostatných. Uplatnia sa v umení. Ich obľúbenou farbou je medená, zlatožltá.
,,Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva.“
,,Peter a Pavol rozsievajú huby.“

Deň 29. jún je tiež Medzinárodný deň Dunaja: Je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja.

Vaša Iwka

 

 

http://zena.sme.sk/ce/meniny-ma/179/peter-petra-pavol.html http://www.topolcany.fara.sk/uvod/sviatok-sv-petra-a-sv-pavla.html

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.