Odvaha byť pokorní

Pokora. Slovo, ktoré poznáme najmä z kníh alebo z rozprávania starších ľudí. Poďme sa pozrieť na to, kedy a prečo je v našom živote dôležitá.

Pokiaľ sme vo vedúcom postavení – a je jedno, či je to v práci na pozícii šéfa alebo v rodine, kde ako rodičia vedieme svoje deti, jednou z našich najdôležitejších vlastností by mala byť schopnosť sebauvedomenia. Mali by sme poznať naše prednosti a rovnako aj naše limity. Rovnováha medzi rastom a prácou s vlastnými hranicami je časťou cesty zdravého osobnostného rozvoja. Najmä ak sme v pozícii vodcu je dôležité vedieť, kedy sme dosiahli svoje maximum.

Najcennejšou vlastnosťou vodcu je schopnosť porozumieť vlastným limitom. Ak bezhlavo ignorujeme vlastné slabosti, tých, čo nás nasledujú, môžeme ľahko priviesť do problémov či do nešťastia.

Premýšľaví a pokorní vodcovia, ktorí rozumejú svojim deficitom, dokážu identifikovať zdroje potrebné k naplneniu ich cieľov. Najúspešnejší z nich sú tí, ktorí vidia veľkosť v ostatných ľuďoch a vedia vyniesť na svetlo ich prednosti, aby spoločnými silami dosiahli vytýčený cieľ.

Identifikovať vrchol svojich možností znamená predovšetkým vedieť, čo robíme správne. Inými slovami poznať, na čo skutočne máme. Znamená to pomenovať svoje zručnosti, svoje silné stránky. Hneď za tým je potrebné vedieť pomenovať svoje skryté zručnosti, tie, ktoré driemu v nás, a keď sme postavení pred výzvu, zrazu sa sami čudujeme, čo všetko a akým spôsobom dokážeme zvládnuť. Nakoniec je potrebné identifikovať to, čo nám chýba. Sú to presne tie vlastnosti, ktoré u seba nedokážeme prebudiť k životu, akokoľvek sa snažíme. Napríklad keď je potrebné zamerať sa na detail a my sme jednoducho tí, ktorí dokážu vidieť iba celý les, no nie jednotlivé stromy. Je dôležité to o sebe vedieť, pretože práve toto môže byť náš pomyselný vrchol, nad ktorý sa nedostaneme a vtedy je potrebné prizvať k sebe ľudí, ktorí týmito zručnosťami prirodzene disponujú.

Aby sme správne porozumeli svojim schopnostiam a navnímali bod, kde končia, máme viacero možností. Môžeme sa pokúšať pracovať na svojich skrytých schopnostiach, pretože ak ich dokážeme v sebe nájsť vo vypätej situácii, vhodným tréningom a posilňovaním ich môžeme začať používať aj v bežnom živote.  Pokiaľ ide o zručnosti, ktoré nám celkom chýbajú, identifikujme jednotlivcov v našom pracovnom či rodinnom tíme, ktorí nimi disponujú a spoločnými silami sa dopracujme k cieľu.

Veľkí vodcovia presne vedia, v čom sú dobrí a čo v sebe ešte potrebujú rozvíjať, a najmä kedy potrebujú využiť schopnosti ostatných. K dlhodobému úspechu je totiž potrebné poznať rovnako svoje plusy, ako aj mínusy. A k prijatiu vlastných mínusov a slabých miest nám dopomáha práve pokora.

Nel

 

zdroj: www.psychologytoday.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.