Aj dospelí sa môžu hrať

Naša spoločnosť má sklon zavrhovať hry pre dospelých. Hra je vnímaná ako neproduktívne potešenie, ktoré často vzbudzuje pocit viny. Máme predstavu, že odkedy dosiahneme vek dospelosti, mali by sme byť už len vážni. A naozaj, medzi osobnou a profesionálnou zodpovednosťou, ktorú si na svoje plecia naberieme, na hru už neostáva čas.

No hra je dôležitá rovnako pre dospelých, ako aj pre deti. Hra prináša radosť. Je životne dôležitá preto, aby sme účinne riešili problémy, pre našu tvorivosť a pre naše vzťahy.

Vo svoje knihe HRA psychiater Stuart Brown prirovnáva hru ku kyslíku. …“je všade okolo nás, väčšinou ju nevnímame a neceníme si ju, až pokým nám nezačne chýbať“. „Hra je umenie, knihy, filmy, hudba, flirtovanie a denné snenie“, píše Dr. Brown vo svojej knihe.

Dr. Brown napríklad zistil, že nedostatok hier v detstve je rovnako dôležitým faktorom predikujúcim kriminálne správanie v dospelosti ako tie ostatné. A keď sa dospelý pár spoločne dokáže hrať, napomáha to k ich vzájomnej náklonnosti a k iným prejavom emočnej intimity.

Čo je to hra?

“Definovať hru nie je jednoduché, pretože hra je pohyblivý cieľ.“

Brown nazáva hru stavom bytia, ktorý je bezúčelný, zábavný a poskytuje potešenie. Väčšinou sme pri hre zameraní na aktuálny zážitok, a nie na dosahovanie cieľa.

Ako sa máme hrať

Nepotrebujeme sa hrať po celé dni, aby sme vnímali benefity, ktoré hra so sebou prináša. Podľa Dr. Browna je hra akýmsi katalyzátorom. Troška hry nám v konečnom dôsledku môže priniesť zvýšenie produktivity a pocitu šťastia.

Majme na pamäti, že hra je dôležitou súčasťou všetkých aspektov nášho života, vrátane tvorivosti a našich vzťahov. Dovoľte sami sebe hrať sa každý deň.  

Spomeňte si, čo ste radi robili ako dieťa, čo vás bavilo. Robili ste tieto činnosti s niekým, alebo ste pri nich boli radšej sami? Alebo oboje? Ako oddychujete dnes?

Obklopte sa hravými ľuďmi. Podľa Dr. Browna je dôležité mať hravých priateľov alebo sa vedieť hrať so svojimi milovanými.

Hra s deťmi nám pomáha vnímať čarovnosť hry ich očami.

Vždy, keď si myslíte, že hra je iba plytvaním času, spomeňte si na to, čo všetko môže priniesť vám a vašim blízkym. Ako Dr. Brown hovorí vo svojej knihe: „Hra je najčistejším vyjadrením lásky“.

 

Nel

 

Zdroj: https://psychcentral.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.