Žena je životom vybrúsený klenot

Patrím ku generácii, o ktorej sa hovorí, že sa nevie ohodnotiť. Socializmus a jeho strasti vo mne a zrejme aj mnohých iných zanechali jazvy v podobe nepoznania vlastnej hodnoty. Kritiku prijímam v pohode, ale s chválou si neviem poradiť. Vlastné hodnoty si vraj často neuvedomujeme.

Hodnoty v dnešnom svete

Hodnoty v dnešnom svete sú vraj veľmi povrchné. Sme odkázaní na peniaze. Úspech je viac, než samotná cesta k nemu. Byť úspešný rovná sa mať veľa peňazí.
Ohodnotiť vedomosti v škole, na to máme stupnicu a percentá, na ohodnotenie práce niekoho máme výkonnostné tabuľky. Niekto niekedy zadal, že hodnotu má zlato, striebro, platina a my sa tým stále riadime.

Morálne hodnoty považujeme skôr za slabosť. Súcit, láska k blížnemu, schopnosť pomôcť bez nároku na odmenu by mali byť hodnotou vysoko v rebríčku našich hodnôt. Nekompromisnosť, tvrdosť a obrnenosť voči potrebám iných však máme dennodenne na očiach, nielen v spravodajských reláciách.
Svoje hodnoty si budujeme celý život. Niektoré sa menia, ale väčšinou pri náznakoch prvej zrelosti už vieme, čo je pre nás dôležité, čo má vysokú hodnotu, aj čo má len tú krátkodobú, či priam mizivú.

Za úspešným mužom hľadaj ženu

Hovorí sa, že za úspešným mužom v pozadí stojí žena. Žena, ktorá umožňuje, dopriava a spoluvytvára podmienky pre úspech muža.
Hovorí sa, že ženy sú silnejšie pohlavie, že zvládnu viac, než muži, že majú lepšie organizačné schopnosti, sú tvorivejšie, otvorenejšie novým veciam.
A predsa ešte stále, hoci žijeme na jednej Zemi, ženy v jej rôznych častiach sveta majú odlišnú hodnotu, aj keď hodnoty ich samých môžu byť veľmi podobné. Sú ešte stále krajiny, kde je žena považovaná za majetok muža, hoci je to vzácny extrém.

Žena je niečo ako surový diamant. Roky, skúsenosti, deti, vzťahy, práca aj vzťah k nej, vzťah k sebe samej, udalosti, rany, životné kopance, radosti aj starosti, to všetko ju obrusuje. Každá aj maličkosť vytvára jednu malinkú vybrúsenú plôšku a zo surového diamantu sa postupom času stáva vzácnosť, ktorá naberá na cene. Zo surovej krásy sa stane oslňujúci klenot. Klenot, ktorého hodnota je vyčíslená životom.
Nie všetko vieme zmerať číslami, hodnota človeka, hodnota nás, je skôr hlboko zakorenený pocit, že to čo sme, stojí za to. A že niekedy to, čo stojí za to, to, čo je to skutočné a ozajstné v nás, objaví aj niekto ďalší. To, niečo, čo je zároveň neporovnateľné a jedinečné. Ako každá hodnota, ktorú my sami cítime ako hodnotu.

 

Facebook komentár
Vladena Vrabcová

Vladena Vrabcová

šéfredaktor

Podčiarknuť svoju osobnosť oblečením znamená dodať sebaistotu vnútru a rozžiariť sa aj navonok.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.