Bola vplyvnou ženou háremu

Roxelana, dcéra pravoslávneho kňaza, ktorú ako mladé dievča predali do otroctva, si ženskou krásou a dôvtipom podmanila mocného osmanského sultána a stala sa jeho pravou rukou.

Bola vplyvnou ženou háremu a toto obdobie sa nazýva ,,Sultanát žien“. Žila život, aký možno ani nesnívala…

Podľa povesti

Manželka jedného z predkov sultána Süleymana padla do rúk nepriateľov a tí ju znásilnili a prinútili ju, aby ich nahá obsluhovala. Sultán sa vtedy rozhodol, že sa neožení a potomkov bude mať len s konkubínami. Mal ich plný hárem, umiestnený v Starom paláci.

Ako prvú navštevoval konkubínu Gulbehar, prezývanú Jarná ruža, ktorá mu porodila prvého syna Mustafu. Süleyman si ho pripravoval ako svojho nástupcu. Avšak aj ostatné konkubíny túžili byť v priazni sultána. Lákali ho zmyselnými tancami, spevom, či dráždivými vôňami.

Až raz mladého sultána upútala dievčina, čo nekrútila vyzývavo bokmi, ako to robili ostatné

Vtedy Ibrahim, jeho prvý radca mu povedal:
„Môj pane, na trhu s otrokmi som pre teba kúpil novú konkubínu. Volá sa Roxelana, no keďže má veselú povahu, volajú ju aj Rozosmiata, Veselá. Nech dlho oblažuje tvoje dni i noci…“

Hovorí sa, že Roxelana (tiež Roksolana), mala slovanský pôvod. Bola to vraj Ukrajinka. V mladosti bola odvlečená Tatármi a okolo roku 1520 predaná priamo do sultánovho háremu. Jej meno Roxelana bolo len tureckou prezývkou. V skutočnosti sa volala Anastasja Lisowska. Vďaka šikovnosti, vypočítavosti, sa dievčina dokázala vypracovať na najlepšiu konkubínu v háreme a získať si dvadsaťtriročného sultána Sulejmana, ktorý sa do nej bezhlavo zamiloval. Páčilo sa mu získavať si náklonnosť hrdej cudzinky, rád počúval, keď mu rozprávala o svojom detstve pri mori, keď mu hrala na mandolíne a spievala piesne.

Do roka mu porodila syna Selima

Istý Benátčan, ktorý vtedy slúžil na dvore, si zaznamenal:
„Hovorí sa, že Roxelana sultána očarovala, preto ju nazývajú aj Zijádíja, čo znamená čarodejnica.“

Pravdou však bolo to, že Roxelana bola múdrejšia, než ostatné sultánove konkubíny, lebo pochádzala z rodiny pravoslávneho kňaza. Otec ju v detstve naučil nielen čítať a písať, ale aj vyznať sa v ľudskej povahe. Sultána si tak pripútala, že na druhé ženy sa už ani nepozrel. A keď mu porodila ďalšie deti, presvedčila ho, aby sa s ňou oženil.

A tak si veľký sultán Süleyman vzal otrokyňu Roxelanu za manželku, čo v krajine nikto nechápal

Süleyman obávaný vládca mocnej Osmanskej ríše sa s ňou oženil v dobe, keď sa víťazne vrátil z vojnových výprav.

Roxelana dokázala odolávať aj dvorným a háremovým intrigám. V tom období sa stalo, že časť Starého dreveného paláca vyhorela a konkubíny v háreme sa ocitli bez prístrešia. Roxelana ženy, ktoré tam dožívali, previedla do Nového paláca. Pre seba si vybrala komnaty hneď vedľa Süleymanovho sídla a odvtedy sa mu stala jeho pravou rukou, bližšou, ako jeho radcovia. Zastupovala ho tiež v čase jeho neprítomnosti, čo sa samozrejme nepáčilo vezírovi Ibrahimovi, prvému sultánovmu radcovi.

Už oľutoval, že ju priviedol do háremu. Nechcel sa totiž vzdať svojich práv, ktoré dovtedy prináležali len jemu a Roxelana ho zase obviňovala, že zrádza záujmy sultána. Našla si aj svedkov jeho zrady, a keď sa Süleyman vrátil z výprav, presvedčila ho o zrade vezíra.

Sultán opantaný láskou k svojej žene, namiesto vyšetrenia, dal vezíra zaškrtiť

Po jeho smrti nahovorila sultána, aby dal vymenovať za prvého radcu manžela ich dcéry. Tvrdila, že hodnosť tak bude v rodine a už ho nikto nezradí. Jej túžbou bolo, aby raz na trón zasadol jej syn Selim. Prekážkou však bol prvorodený Mustafa, syn Gulbehar, Jarnej ruže, ktorú tak ľahko vyhodila zo sultánovho srdca.

Mustafa bol vo veľkej priazni svojho otca sultána. Navyše bol šikovný, odvážny a veľmi obľúbený v armáde. A tak Roxelana začala nenápadne šíriť povesti, že Mustafa sa usiluje vyniknúť na bojisku, aby pomocou armády zvrhol sultána. Takáto zvesť sa doniesla až k samotnému Süleymanovi.

Bol zo syna sklamaný a nahnevaný, že sa nemôže jeho prvorodený syn dočkať jeho smrti. A dal Mustafu popraviť. Potom už Roxelaninmu synovi Selimovi nič nestálo v ceste, aby sa po otcovej smrti stal sultánom. Stalo sa tak, keď sultán Süleyman zahynul v boji.

Roxelana zomrela v spánku ako 53-ročná. Žiadna z háremových žien nedosiahla to, čo ona. V Osmanskej ríši bolo neslýchané, aby si sultán vzal za manželku otrokyňu. Roxelane, ako bývalej otrokyni, sa to podarilo, ako jedinej v celej histórii Osmanskej ríše. Pred svadbou konvertovala na islam a po svadbe prijala meno Hürrem Sultan, čo znamená radostiplná.

Ako jediná zo sultánových žien si vydobyla špeciálne privilégium a mohla porodiť viac, ako jedno dieťa. Vynikala v háremových záležitostiach, vyznala sa aj v umení, diplomacii a získala obrovskú moc a vplyv. Tomuto obdobiu sa hovorí ,,Sultanát žien“. Podporovala výstavbu škôl, mešít a kúpeľov. Udržovala korešpondenciu nielen so svojím manželom na vojenských výpravách, ale aj s radom európskych umelcov, politikov a štátnikov.

 

Vaša Iwka

 

Prečítajte si tiež: Medzi jej nápadníkov patrili aj Puccini, či nemecký cisár Wilhelm II.

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Roksolana

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.