Čo znamená byť džentlmenom

 

„Mužmi sme od narodenia, chlapmi sa stávame vekom, no byť džentlmenom si vyberáme.“
(neznámy autor )

To, že sa muž narodí ako muž ešte nezaručuje, že z neho vyrastie džentlmen. Naša seba pohlcujúca kultúra tomu tiež nijako nenapomáha. Kým sa z muža stane skutočný chlap a prípadný džentlmen, je to proces. Rodičia investujú množstvo času a peňazí, aby rozvíjali u svojich synov atletické či umelecké nadanie, no častokrát nevedia, čo sa potrebuje naučiť chlapec, aby dozrel v džentlmena.

Džentlmen rozumie tomu, že jeho prístup, správanie a spôsob komunikácie poskytuje ostatným možnosť prehliadnuť jeho charakter. A dobre vie, že svoju silu nezískal v telocvični. Ich skutočnou silou je ich pevný charakter a integrita.

Džentlmeni majú spoločné črty:

Sú veľkorysí ohľadne svojho času, múdrosti a zdrojov a s ochotou sa o ne delia s okolím, podajú pomocnú ruku tomu, kto ju potrebuje.

Na svoj život majú pozitívny náhľad. To, čo k nim druhých priťahuje, je ich zmysel pre humor a schopnosť ľudí povzbudiť.

Džentlmen vie, že sa učíme celý život. Dokáže byť učiteľom a vie prijímať zmeny.

Je úctivý vo svojom správaní sa k ostatným. V jeho vzťahoch je zrejmý rešpekt, sebadisciplína a osobná zodpovednosť. Je čestný a váži si a rešpektuje ostatných.

Džentlmen má dobré spôsoby a vie, čo je vhodné. Je schopný s ľahkosťou usmerňovať rôzne profesionálne, či vzťahové situácie. Prijíma všetkých ľudí rovnako.

V práci je etický. Má pre neho veľký význam robiť ju poriadne a stáť si za svojimi výsledkami.

Je sebaistý. Jeho reč tela vyjadruje prítomnosť skutočne silnej osobnosti.

Džentlmen vie, ako sa obliecť. Vie si vybrať oblečenie s ohľadom na príležitosť. Dbá na osobnú hygienu a je príjemné byť v jeho spoločnosti.

Je dobrým rečníkom i poslucháčom. Dokáže nadviazať a udržať komunikáciu, ktorá je ľuďom príjemná.

A nakoniec, džentlmen je známy svojou integritou. Stojí si za slovom a dodrží dohodu bez ohľadu na to, čo ho to stojí. Jeho činy odzrkadľujú to, kým sa rozhodol byť, a nezakladajú sa na tom, čo si o ňom pomyslia ostatní.

 

Tak ako, dámy, páčilo by sa vám byť v spoločnosti džentlmena?

 

Nel

 

Prečítajte si tiež: Ak chcem niečo, čo som ešte nemala, musím urobiť niečo, čo som ešte neurobila

Zdroj:/http://www.globalpecacademy.com

 

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.