Dôležitá úloha otca

Hoci každý muž môže splodiť dieťa, byť skutočným otcom je tou najdôležitejšou úlohou.

Otec je v živote dieťaťa kľúčovým človekom, aby sa správne emočne vyvinulo.

Štúdie ukazujú, že ak v našom detstve bol otec plný náklonnosti, podporujúci a mal o nás záujem, veľkou mierou tak prispel k nášmu kognitívnemu, jazykovému a sociálnemu vývinu, rovnako ako aj k našim akademickým zručnostiam, silným vnútorným zdrojom, pocitu našej osobnej pohody, vysokej sebahodnote a autenticite.

Ako otcovia ovplyvňujú naše vzťahy

Náš základný vzťah s otcom v detstve môže mať dosah na všetky naše vzťahy od narodenia až po smrť, na vzťahy s priateľmi, partnermi či manželmi. Naše vzorce interakcie s otcom sú práve tými, ktoré budeme ďalej projikovať do všetkých našich vzťahov. Navyše má vplyv nielen na to, ako sa budeme vzťahovať k druhým, no hlavne na našu schopnosť vidieť samé seba ako dostatočne lásky hodné.

Dievčatá budú hľadať mužov s podobnými vzorcami správania, ako mal ich otec, vedia, ako na to. Preto ak bol otec milujúci a nežný, budú práve tieto charakteristiky hľadať u aj svojich partnerov. Dievčatá hľadajú to, čo im bolo v detstve známe, pretože s tým sa naučili zaobchádzať a veria, že to zvládnu aj v budúcich vzťahoch.

Chlapci na druhú stranu svojich otcov napodobňujú. Budú čakať otcov súhlas so všetkým, čo robia, a kopírovať toto správanie, pretože im pripadá známe a úspešné. Preto aj ak bol otec tvrdý a necitlivý, budú to práve tieto vzorce správania, ktoré si chlapec odnesie do svojho ďalšieho života, aj napriek svojej vôli. Naopak ak bol otec vnímavý a podporujúci, bude sa ho chlapec snažiť v živote vedome napodobniť.

Ľudia sú sociálne bytosti a od malička sa učíme napodobňovaním. Deti sú voči svojmu okoliu zraniteľné a nedokážu si správne vybrať, ktoré vzorce správania je pre ne vhodné internalizovať.

Nie je možné preceniť úlohu otca. Napríklad dievčatá, ktoré mal so svojím otcom vrelý vzťah, bývajú úspešnejšie v matematike a synovia takýchto otcov sú spravidla úspešnejší v dosahovaní svojich cieľov. Chlapci s pevnou väzbou voči otcovi si dokážu vyvinúť stabilný zmysel pre samého seba. Naši otcovia majú veľký dosah na to, kým sme, a kým sa môžeme stať.

Rodinné úlohy sa menia

Iba 20 % amerických domácností pozostáva z klasického manželského páru a detí. No pokiaľ majú s deťmi otcovia dobrý vzťah, až tak na tom nezáleží. Môžu žiť v manželstve,  byť single či byť rozvedení, ovdovení, adoptívni… najdôležitejšie je, že sú prítomní.

Objavenie sa žien na trhu práce navždy zmenilo tradičný pohľad na úlohu matky a otca. Feminizmus a sila peňazí zmenila klasické rodičovské trendy a dnes viac ako 60% žien pracuje. Toto vedie k otvorenejšiemu, flexibilnejšiemu a nedefinovanému pohľadu na rolu otca.

Súčasná štúdia Národného inštitútu detského zdravia a ľudského vývinu indikuje, že otcovia sú viac angažovaní v starostlivosti o deti ako kedykoľvek predtým. Dôvody sú rôzne – matky môžu pracovať viac a viac zarábať, otcovia môžu pracovať menej. Majú viac psychologického uvedomenia, ovládacích zručností, zažívajú viac intimity v manželstve a sú lepšou modelovou rolou pre svoje deti.

Navyše deti, ktoré mali pekný vzťah so svojím otcom, majú tendenciu mať menej problémov so správaním, a sú imúnnejšie voči drogám a alkoholu. Tam, kde bol otec angažovaný menej, majú deti tendenciu odísť skôr zo vzdelávacieho systému a majú viac problémov so správaním a takisto sklony k užívaniu drog a alkoholu.

Výskumy ukazujú, že otec je rovnako dôležitý ako matka, čo sa týka starostlivosti o dieťa, ochrany, finančnej a emočnej podpory a čo je najdôležitejšie, modelu pre sociálne a emočné správanie sa dieťaťa v budúcnosti.

Ak sú následkom rozvodu rodičov otec a dieťa separovaní, existuje mnoho spôsobov,  ako môžu ostať so svojimi deťmi v spojení. Hoci rozvod je traumatizujúca skúsenosť pre dievčatá a chlapcov rovnako, silný, pretrvávajúci a milujúci postoj otca im dokáže pomôcť sa cez túto skúsenosť ľahšie preniesť.

Ďakujem, otec.

Nakoniec,  je na mieste im poďakovať za to, že s nami boli, a aktívne nás učili to najlepšie, čo vedeli.  Je dôležité pre nás – deti našich otcov vedieť sa poďakovať a povedať „ Ďakujem, urobil si, čo si mohol“. A my budeme robiť to isté pre naše deti.

 

Nel

 

www.huffingtonpost.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.