Mzda za prácu v domácnosti

Sme nenahraditeľné pracovné sily tak, ako to napísala v roku 1975 Selma James, jedna zo zakladateliek hnutia Mzda za prácu v domácnosti. Nenahraditeľné pracovné sily, ktoré sa venujú neplatenej práci v domácnosti. 

Pod ťarchou stereotypov

A teda na základe stereotypného vnímania zo strany spoločnosti sme predurčené stať sa matkami a opatrovateľkami, čo znamená, že sa od nás očakáva to, aby sme sa starali o rodinu, deti či o domácnosť. A áno, ľúbime tých, o ktorých sa staráme, ale sú dni, kedy sme unavené, frustrované, naštvané. 

Väčšinu z nás volá do práce druhá šichta, ktorá je neplatená a naše mentálne bremeno, pod ťarchou stereotypov nám nedovolí povedať nie. Na druhú stranu aj s platenou prácou, to nie je ružové. Ženy v EÚ zarábajú priemerne o 12,7 percenta menej ako muži a stále sa stretávajú s prekážkami v prístupe na trhu práce. Nosíme domov chlieb a robíme z neho večeru, tak ako to napísala A.R. Hochschild v roku 1989. A to nesmieme vynechať matky samoživiteľky, ktorých životy majú inú textúru.

Koľko času nám zaberie neplatená práca?

Poďme teda na to pragmaticky. Koľko času nám zaberie starostlivosť o deti, muža a domácnosť? Koľko času nám zaberie táto neplatená práca? Podľa Konfederácie odborových zväzov SR sa žena v priemere venuje neplatenej práci v domácnosti 38 hodín týždenne, tzn. viac ako 5 hodín denne. 

O koľko by sa zvýšil náš mesačný príjem, keby sme dostali mzdu za prácu v domácnosti? Ako by sa zmenil náš ekonomický status? Touto myšlienkou sa zaoberala v roku 1898 aj jedna zo sufražetiek Charlotte Perkins Gilman v knihe Women and Economics. Pracovný výkon matiek bol podľa nej významným faktorom  v ľudskom živote, ktorý ale žiaľ nemal vplyv na ich ekonomický status. História je popretkávaná mnohými menami žien, ktoré bolo počuť a ktoré sa postavili za rovnosť pre všetky ostatné ženy. Dnes vďaka nim máme volebné právo, právo na vzdelanie atď.

Ústredný bod nerovnosti

Ak sa dnes hovorí o nerovnosti, tak ústredným bodom je neplatená práca. Z neplatenej práce, ktorú vykonávame, profituje celá spoločnosť.  Aj rovnosťou sa zaoberala Konfederácia odborových zväzov vo svojej tlačovej správe a pripomína, že ženy na Slovensku majú k rovnosti na mnohých úrovniach ešte ďaleko. Dôchodky, ktoré sú skoro o 17,6 % nižšie, ako majú muži znamenajú riziko chudoby v starobe, pre ženy, ktoré žijú samy.

Toto bol len malý exkurz témou, ktorá je prekážkou k úplnej ekonomickej nezávislosti žien, alebo inak povedané k dosiahnutiu sna o “vlastnej izbe” Virginie Woolfovej.

Rozumný muž sa prispôsobí svetu. Nerozumný muž zotrváva v snahe prispôsobiť svet sebe. Akýkoľvek pokrok preto závisí od mužov nerozumných
G.B. Shaw, 1903

Alebo žien.
H.Lewis, 2020

Vaša, tiež so štýlom Katarína

Facebook komentár
Katarína Mikle

Katarína Mikle

redaktor

Som zakladateľka komunity Ženy so štýlom. Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. A ak sa spojíme, vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť.