Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť

Už celé roky spájame mesiac marec nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých ľudí.

A prečo je mesiac knihy práve v marci?

Hovorí sa, že marec sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Vraj si ho zvolili sami kníhkupci, lebo na jar bola malá návštevnosť v obchodoch s knihami. Marec je mesiacom knihy od roku 1955, kedy ho ešte v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľom bola podpora trvalého záujmu o knihy.

A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a aj zomrel Matej Hrebenda. Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. A práve preto sa zvolil mesiac marec, mesiac knihy. Zaujímavosťou je, že bol slepý, čo mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov medzi pospolitý slovenský ľud sa zaslúžil o to, aby aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

 „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

,,Kto sa chce stať vzdelaným, musí si nad zlato a striebro vážiť knihy. K ničomu by nebol ani rozum, keby nebolo pokrmov múdrostí, ktoré poskytujú dobré knihy.“

(J.A.Komenský)

Marec ako mesiac knihy máme zapísaný v pamäti už od školských čias. V minulosti bol však tento prívlastok vnímaný viac, ako dnes. Bolo to v časoch, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania sa a získavania informácií, ako je v tejto dobe. No napriek tomu má literatúra v bežnom živote svoje stále miesto.

Marec, prvý jarný mesiac, sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Čítanie kníh obohacuje slovnú zásobu a zlepšuje vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Rozvíja fantáziu a tvorivosť. Núti čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvárať si vlastné názory.

Čítanie kníh slúži ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu. Je jedno aké knihy obľubujeme. Či vedecké, cestopisy, historické. Mnohé ženy majú rady ,,ženské“, romantické. Každá kniha sa počíta.

Ak už máte knihu rozčítanú či pripravenú k čítaniu, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou.

 

Vaša Iwka

 

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.