Sybila z Porýnia

Sybila z Porýnia, o svojich víziách začala hovoriť, a tiež písať, až ako štyridsaťročná.
Postupne sama založila malý ženský kláštor podľa rehoľných pravidiel svätého Benedikta.

Osobnosťou dejín bola Svätá Hildegarda z Bingenu, dôležitá ženská postava 12. storočia, žena, ktorú pápež vyhlásil za učiteľku Cirkvi.
Sv. Hildegarda bola opátkou, nazývanou aj „Sybilou z Porýnia“.
Rehoľníčka – benediktínka, zakladateľka kláštora, kazateľka, vizionárka, radkyňa pápežov a biskupov. Nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka, spisovateľka, botanička a skladateľka. S jej dielom sú spojené počiatky vlastnej nemeckej filozofie, tzv. Frauenmystik.
Pápež Pavol VI. ju nazval „prorokyňou Nemecka“,kým Benedikt XVI. o nej povedal, že je dôležitou ženskou postavou 12. storočia.

Hildegarda sa prejavila ako žena s inteligenciou, s hlbokou citlivosťou a uznávanou duchovnou autoritou, navyše obdarená prorockým duchom. Zohrala dôležitú úlohu v kultúrnom a náboženskom období 12. storočia.
Hildegarda, narodená v roku 1098 v šľachtickej rodine na zámku Böckelheim v Nemecku, už od detstva prejavovala svoje nadanie. Ako osemročná bola zverená do výchovy učiteľke Judite zo Spanheimu, ktorá žila v benediktínskom kláštore.

O svojich víziách začala hovoriť, a tiež písať, až ako štyridsaťročná. Postupne sama založila malý ženský kláštor podľa rehoľných pravidiel svätého Benedikta.
Bola to vzdelaná a duchovne zrelá žena, ktorá mala dobré organizačné schopnosti, najmä pokiaľ išlo o klauzúrny život. O niekoľko rokov neskôr založila ďalšiu komunitu v Rupertsbergu a Bingene. Mnoho ľudí ju vyhľadávalo a žiadalo o radu. Medziiným sa skontaktovala aj s vtedajšími panovníkmi, ako s Fridrichom Barbarossom, Filippom d’Alsazia, ale aj so sv. Bernardom.

Hildegarda vedela prehovoriť tam, kde to bolo potrebné. Jej kázne zneli v katedrálach Kolína, Trevíru, Liež, Magonza, Metz a Werdenu. Hovorila na námestiach, ale aj v kláštoroch, kázala proti úpadku spoločnosti, najmä duchovenstva.

„Duchovný život treba rozvíjať s veľkým nasadením. Na začiatku je námaha trpká. Vyžaduje si totiž odpútanie sa od vrtochov, telesných radovánok a podobných vecí. Ak sa však duša nechá fascinovať svätosťou, zistí, že toto pohŕdanie svetom vie byť priam sladké a príjemné. Treba len s rozumom dávať pozor na to, aby duša neschorľavela.“
(Hildegarda napísala istej ženskej komunite)

Svätá Hildegarda urobila pre ľudstvo veľa. Bola teologičkou, zaoberala sa prírodnou históriou, liečiteľskými účinkami prírodných objektov. Okrem toho je autorkou básní a textov spievaných ženskými hlasmi, ako gregoriánsky chorál. Vynikala hlavne tým, že prechovávala veľkú a vernú lásku ku Kristovi a k Cirkvi.

Hildegarda je dnes považovaná za prvú spisovateľsky činnú nemeckú lekárku a zakladateľku vedeckej prírodovedy v Nemecku.

Aj v dnešnej dobe máme duchovné kazateľky a pastorkyne. Kazateľky, farárky ale stále patria do kategórie, ktorá sa vníma ako čisto mužská doména.
Farári sú ľudia v svojom povolaní empatickí a súcitní. Ženy majú možno k tomuto povolaniu väčšie predpoklady, no stále je ich málo v tejto oblasti. U nás sú duchovnými kazateľkami evanjelické farárky.

 

Vaša Iwka

 

http://www.zasvatenyzivot.sk/osobnost-dejin-svata-hildegarda-z-bingenu/

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.