Náboženstvo a zdravie

Napriek skutočnosti, že Nietzsche deklaroval smrť Boha už viac než pred 100 rokmi a vedecké výskumy a objavy stále viac znižujú potrebu teologických vysvetlení prírodných javov, náboženská viera v mnohých častiach sveta stále prežíva. Prečo je tomu tak? Jedným z vysvetlení je, že náboženstvo je dobré pre naše fyzické a psychické zdravie. Je to pravdivé vysvetlenie? Mohlo by byť. Pozrime sa akým spôsobom by náboženstvo mohlo pomáhať nášmu zdraviu.

Náboženstvo ako zdroj nádeje a optimizmu
Psychologické výskumy naznačujú, že pozitívny prístup k životu je pre naše zdravie dobrý. Napríklad ľudia, ktorí sú optimistickí ohľadne ich šancí na zotavenie sa z ťažkého ochorenia, majú tendenciu lepšie dodržiavať plány lekárskej starostlivosti, menej sa zaťažovať príznakmi ochorenia a vykazujú vyššiu mieru uzdravovania. Pre mnohých ľudí je práve náboženstvo hlavným zdrojom nádeje a optimizmu.

Náboženstvo podporuje u ľudí pocit spolupatričnosti
Ľudia sú sociálne bytosti a práve pocit spolupatričnosti a jeho naplnenie je jednou z podmienok dobrého duševného zdravia. Napriek tvrdeniu mnohých kresťanských spoločenstiev, že náboženstvo je o osobnom vzťahu medzi jednotlivcom a Bohom, náboženstvo vždy bolo a naďalej je prevažne spoločenskou činnosťou.

Náboženstvo môže zvýšiť sebavedomie
Rovnako ako optimizmus, aj sebavedomie je prediktorom dobrého fyzického a psychického zdravia. Získavame ho práve vtedy, keď cítime, že ako ľudia máme hodnotu. Náboženstvo môže ponúknuť mimoriadne silný a odolný zmysel pre sebadôveru, pretože Božia láska je často (ale nie vždy) vnímaná ako bezpodmienečná. Inými slovami, mnohé náboženské tradície tvrdia, že Boh, ako dobrý rodič, nás miluje a hodnotí bez ohľadu na to, čo robíme. Iné zdroje sebaúcty (napríklad  krása, úspech, popularita) nie sú tak spoľahlivé.

Náboženstvo poskytuje ochranu pred existenciálnym ohrozením

Ako intelektuálne bytosti sme jedine my ľudia schopní klásť si existenciálne otázky. Odkiaľ pochádzame? Prečo sme tu? Má naša existencia nejaký zmysel? Čo sa s nami stane, keď zomrieme? Mnohí učenci si myslia, že schopnosť klásť takéto otázky je tým dôvodom, prečo náboženstvo vôbec existuje. Pre mnohých nie je uspokojivé prijať možnosť, že ľudská existencia je náhodná a ľudia nie sú oveľa významnejší, ani trvácnejší ako ktorýkoľvek iný organizmus. Náboženstvo ponúka pocit existenciálnej významovosti, účelu a transcendencie. Výskum toto tvrdenie podporuje, pretože zvýšená religiozita je spojená so zvýšeným pocitom významu a zníženou existenciálnou úzkosťou.

Takže zdá sa, že náboženstvo môže poskytnúť fyzické aj psychické benefity pre naše zdravie. Určujúci je nakoniec vždy náš subjektívny pocit z veci či aktivity, do ktorej vkladáme naše úsilie. Náboženstvo nevynímajúc.

 

Nel

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.