Akupunktúra

Akupunktúra je súčasťou starostlivosti o zdravie z dôb starovekej Číny, jej história siaha až 2500 rokov dozadu. V našom tele podľa starých Číňanov prúdi meridiánmi energia Qi a je mesmierne dôležité, aby tieto meridiány, inak nazývané aj dráhy energie správne fungovali. Prerušenie toku energie dáva základ vzniku rôznych ochorení. Akupunktúra napomáha obnoveniu toku energie v meridiánoch pomocou stimulácie bodov nechádzajúcich sa v blízkosti pokožky.  Pri akupunktúre sa využíva mechanizmus stimulácie akupunktúrnych bodov penetráciou kože tenkými pevnými kovovými ihlami, a to buď ručne, alebo elektricky.

Po preskúmaní dostupných poznatkov odstránil Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) americké akupunkturné ihly z kategórie “experimentálnych zdravotníckych prístrojov”. FDA v súčasnosti upravuje ihly na akupunktúru pod jednorazovým štandardom sterility, ktorý platí napríklad pre skalpely či injekčné striekačky.

 

Možné vedľajšie účinky akupunktúry

Najčastejšie vážne poranenie hlásené v súvislosti s akupunktúrnymi ihlami bolo náhodné poranenie pľúc, čo má za následok čiastočný kolaps nazývaný pneumotorax. Najčastejšou infekciou spôsobenou liečbou akupunktúrou je vírusová hepatitída, veľmi vážna infekcia pečene. Ďalšími možnými vedľajšími účinkami sú bakteriálne infekcie lokálne v mieste vpichu ihly do kože. Zdá sa, že vedľajšie účinky súvisia s nedostatočnou hygienou a profesionalitou človeka, ktorý akupunktúru vykonáva.

 

Komu akupunktúra pomáha?

Akupunktúra ako terapeutická intervencia je vo svete pomerne rozšírená. Existuje veľa štúdií o jej potenciálnej užitočnosti. Mnohé z týchto štúdií však poskytujú nejednoznačné výsledky z dôvodu dizajnu, veľkosti vzorky a ďalších faktorov.

Napriek tomu sa výsledky akupunktúry ukazujú ako sľubné. Preukázaná bola jej  účinnosť pri postoperačnej a chemoterapeutickej nevoľnosti a vracaní, či v pooperačnej bolesti zubov. V situáciách ako je rehabilitácia mozgovej príhody, bolesť hlavy, menštruačné kŕče, fibromyalgia, myofasciálna bolesť, osteoartritída, bolesť dolnej časti chrbta, syndróm karpálneho tunela a astma môže byť akupunktúra užitočná ako doplnková liečba alebo prijateľná alternatíva zahrnutá do komplexného liečebného programu.

Zavedenie akupunktúry do výberu liečebných modalít, ktoré sú ľahko dostupné verejnosti, je v počiatočnom štádiu. Problémy týkajúce sa odbornej prípravy, udeľovania licencií a refundácie je potrebné vyjasniť. Existuje však dostatok dôkazov o vhodnosti akupunktúry a jej použitia v rámci konvenčnej medicíny a k týmto dôkazom sa prikláňa aj súšasná lekárska verejnosť.

 

Ako akupunktúra pôsobí

Viaceré štúdie na zvieratách a ľuďoch preukázali, že akupunktúra môže spôsobiť viacnásobné biologické odpovede. Tieto reakcie sa môžu vyskytovať lokálne v mieste aplikácie, blízko miesta aplikácie alebo vo väčšej vzdialenosti  sprostredkovanej senzorickými neurónmi mnohým štruktúram v centrálnom nervovom systéme. To môže viesť k aktivácii dráh ovplyvňujúcich rôzne fyziologické systémy ako v mozgu, tak aj na periférii. Výskumné štúdie sa zamieriavali najmä na úlohu endogénnych opioidov pri akupunktúrnej analgézii. Opioidné peptidy počas akupuntúry boli v organizme zjavne prítomné, čo znamená, že analgetické účinky akupunktúry sú prinajmenšom čiastočne ich prítomnosťou vysvetlené. Opioidní antagonisti, ako napríklad naloxón, dokážu analgetické účinky akupunktúry zvrátiť, čo  ďalej túto hypotézu iba posilňuje. Stimulácia akupunktúrou môže tiež aktivovať hypotalamus a hypofýzu. Boli zdokumentované zmeny v sekrécii neurotransmiterov a neurohormónov a zmeny v regulácii prietoku krvi, centrálne aj periférne. Existuje tiež dôkaz, že pri použití akupunktúry dochádza k zmenám imunitných funkcií.

Napriek značnému úsiliu porozumieť anatómii a fyziológii akupunktúrnych bodov ich  definícia zostáva kontroverzná. Ešte slabší vedecký základ niektorých kľúčových tradičných východných lekárskych pojmov, ako je napríklad cirkulácia Qi, meridiánový systém, pretože sú ťažko zosúladiteľné so súčasnými biomedicínskymi informáciami, pričom naďalej zohrávajú dôležitú úlohu v hodnotenie pacientov a formulácia liečby v akupunktúre.

Hoci veľa o mechanizme, ktorý by mohol sprostredkovať terapeutický účinok akupunktúry nevieme, je povzbudivé, že množstvo významných biologických zmien súvisiacich s akupunktúrou už bolo identifikovaných.

Ďalší výskum nie je dôležitý len kvôli objasnenie javov spojených s akupunktúrou, ale tiež vďaka potenciálu pre objavovanie nových smerov vnímania  ľudskej fyziológie, ktoré neboli doteraz systematicky skúmané.

 

S láskou Nel

 

 

zdroj: www.medicinenet.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.