Mária Terézia, čo sú mýty a čo je pravda? Používala svoje deti na politické kupčenie?

 

Čo sú mýty a čo je pravda?

O Márii Terézii kolujú chýry, že bola láskyplnou a obetavou matkou, ktorá popri vládnutí vychovávala svojich 16 detí. Používala Mária Terézia svoje deti na politické kupčenie? Vháňala ich do manželstiev výhodných z politických dôvodov?

Odpovede na otázky našla Katrin Unterreiner, vedúca pracovníčka kultúrnej a podnikovej spoločnosti Zámok Schönbrunn. Historička Katrin čerpala informácie zo zaujímavých zdrojov, tak ako sme písali už v l. časti o Faktoch a mýtoch a pravde o Márii Terézii, teda od ľudí žijúcich v jej blízkosti.

Používala Mária Terézia svoje deti na politické kupčenie? Ako to bolo?

Mária Terézia dlhý čas bojovala o lásku budúceho manžela Františka Štefana Lotrinského. Ich manželstvo bolo na tú dobu veľkým šťastím. Uzatváranie sobášov vo vyšších kruhoch v tej dobe nebolo z láskyplných dôvodov, ale skôr premyslenými obchodnými ťahmi.

Avšak Mária Terézia a František sa ľúbili, prejavovali si nežnosti a uzavretie manželstva 12. februára 1736 bolo len spečatením ich lásky. A hoci sa oni brali z lásky, pri vlastných deťoch sa Mária Terézia správala úplne inak, nekompromisne. Tento ,,luxus“ im neumožňovala. Bola na nich prísna, viedla ich k zbožnosti a poslušnosti. Deti dostávali patričné vzdelania, ale všetko bolo súčasťou plánu.

Mária Terézia vládla dlhých 40 rokov a bola vynikajúcou panovníčkou a političkou. Štátne záujmy boli pre ňu prvoradé, čo u vtedajších panovníkov bolo samozrejmé. Mala navyše ,,výhodu“, svojich šestnásť detí. Ako ctižiadostivá politička skvelo ovládala politické kupčenie s deťmi. V tom čase medzi Habsburskou dynastiou a dynastiou Bourbonovcov vládlo isté napätie. Svadobná politika tak poslúžila na zachovanie dynastií, posilnenie spojenectiev s inými krajinami. Bola omnoho účinnejšia, než nejaké zmluvy, či sľuby na udržanie mieru. Stačilo jej kupčenie s vlastnými deťmi.

Nie dobre vyzerajúci muži, často s nízkou inteligenciou, či hrubosťou, mladé nevesty nepriťahovali.

Problém nastal s dcérami. Nie dobre vyzerajúci muži, často s nízkou inteligenciou, či hrubosťou, mladé nevesty nepriťahovali. Ba ani títo muži neboli takýmito zväzkami nadšení. A dávali to svojim polovičkám jasne najavo. Mária Terézia o nespokojnosti svojich dcér vedela, avšak štátne záujmy boli prvoradé. V tom čase napísala list vychovávateľke dcéry Márii Jozefy, že si uvedomuje, že jej budúci manžel nevyzerá dobre, správa sa hrubo, nemá patričné vzdelanie, avšak pre dobro krajiny je strategicky výhodný. A hoci materinské srdce Márie Terézie bolo znepokojené touto okolnosťou, odkázala, že pokiaľ si dcéra Mária Jozefa bude plniť povinnosti k Bohu a manželovi, bude ona spokojná, aj keby mala byť nešťastná. Mária Jozefa však ešte pred svadbou zomrela na vtedy obávané kiahne.

Ani ďalšia dcéra, krásna Mária Amália neprijímala ľahko matkine rozhodnutia. Nespolupracovala, ako si matka priala. Rozhorčená Mária Terézia jej preto napísala, že kvôli nej v žiadnom prípade nebude ohrozovať vzťahy s boubornskými dvormi. Nakoľko tie nie sú založené len na akejsi  náklonnosti, ale v prvom rade na štátnom záujme…

Politicky asi najvýznamnejší šachový ťah Márie Terézie.

Podobné lity dostávala aj najmladšia dcéra, pôvabná Mária Antoinetta. Odkazovala jej v nich, jej poslanie. ,,Ste narodená a prozreteľnosťou určená k tomu, aby ste zohrala svoju úlohu…“ Svadbou Márie Antoninetty vyvrcholil politicky asi najvýznamnejší šachový ťah Márie Terézie tzv. Renversement des Alliances, zvrat aliancií. Môžeme povedať, že deti Márie Terézie boli len nástrojom v jej rukách, slúžiacim na politické účely. Až na jednu dcéru, jej najobľúbenejšiu Máriu Kristínu… Svojou ,,nekompromisnou láskou “, obchodmi s vlastnými deťmi,  tak zaistila budúcnosť a postavenie Habsburgovcov.

 

Nabudúce si môžete prečítať, aké mala vzťahy s niektorými zo svojich detí.

Vaša Iwka

 

Prečítajte si tiež: Mária Terézia, čo sú mýty a čo je pravda? Bola láskyplnou a obetavou matkou?

 

Zdroj: UNTERREINER, K.: Marie Terezie Mýty a Pravdy. Libeznice : Vydavatelství VÍKEND s.r.o., 2018. 190 s.

 

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.