Mária Terézia, čo sú mýty a čo je pravda? Bola láskyplnou a obetavou matkou?

O Márii Terézii kolujú chýry, že bola láskyplnou a obetavou matkou, ktorá popri vládnutí vychovávala svojich 16 detí. Tiež sa hovorí o tom, že žiarlivosť a jej neverný manžel  ju doviedli k tomu, aby založila Komisiu cudnosti. Bola známa mnohými veľkými reformami, akými boli zavedenie povinnej školskej školskej dochádzky, zákaz mučenia, zrušenie nevoľníctva. Ďalej sa o nej hovorí, že bola taká objemná, že nedokázala chodiť po schodoch a tak jej museli vybudovať výťahy.

Čo sú mýty a čo je pravda?

Bola Mária Terézia naozaj láskyplnou a obetavou matkou, alebo to bola len chladná a vypočítavá panovníčka, ktorá používala svoje deti na politické obchodovanie?

Odpovede našla Katrin Unterreiner, vedúca pracovníčka kultúrnej a podnikovej spoločnosti Zámok Schönbrunn. Odhalenie výmyslov si vyžadovalo štúdium historických prameňov, ktorými boli listy, denníky, pamätné spisy a pamäti ľudí, ktorí žili v jej blízkosti. K najzaujímavejším zdrojom popri početných listoch, ktoré si Mária Terézia písala so svojimi deťmi, patrili denníky kniežaťa Khevenhüllera, najvyššieho hofmajstera cisárovnej a ďalej to boli správy vyslancov, ktorí pôsobili vo Viedni.

Bola cisárovná láskyplnou a obetavou matkou?

Cisárovná Mária Terézia samú seba v prvom rade videla ako panovníčku. Spojiť rolu matky a panovníčky bolo pre ňu ťažkou úlohou. Mať deti v tej dobe bolo nevyhnutnosťou. Deti neprichádzali na svet ako prirodzené vyústenie šťastného manželstva, plného lásky. Cieľom bolo, zachovanie dynastie, čo vo vzťahu k vysokej úmrtnosti detí v tej dobe, nebolo možné zabezpečiť dvomi, či tromi pôrodmi. Úloha tej doby bola, priviesť na svet toľko detí, koľko bolo možné. 16 detí Márie Terézie však bolo aj na tú dobu výnimočné. Máriu Teréziu toľké tehotenstvá veľmi netešili. V roku 1748 sa v liste zdôverila svojej priateľke Márii Antonii: „….obávam sa, že budem mať ešte viac detí. Keby mi milý boh zachoval tie, ktoré mám, bola by som naozaj spokojná, keby to zostalo pri desiatich deťoch.“

V roku 1749 píše o svojej obave, že je opäť tehotná. Počet detí Márie Terézie sa rozrastal. Panovníčka mala na ne málo času a tak si deti vytvorili bližší vzťah k otcovi. Ich dôverníkmi boli ich vychovávatelia a vychovávateľky.

O svojich prioritách medzi matkou a panovníčkou sa Mária Terézia vyjadrila jednoznačne:
„Napriek tomu, že svoju rodinu a deti milujem tak, že nešetrím žiadnym úsilím, obavami, starosťami ani prácou, predsa len by som pred nimi dala prednosť všeobecnému blahu krajín, keby som bola vo svojom svedomí presvedčená, že toto môžem urobiť a že toto ich blaho vyžaduje, aby som bola takým krajinám prvou matkou.“

Príliš prísna matka

Ako príliš prísnu matku, opísala cisárovnú v liste, jej nevesta Isabela Parmská. S nevestou mala cisárovná vrúcny vzťah, a zrejme jej bola bližšia, ako niektoré z jej detí. Isabela Parmská píše svojej švagrinej arcivojvodkyni Márii Kristine o Márii Terézii, že používa pri výchove svojich detí nesprávnu zásadu, ktorá spočíva v príliš veľkej prísnosti.

Isabela píše: „Poznáš jej spôsob milovať deti, neustále je v ňom primiešaný istý druh nedôvery a zrejme chladu… Cisárovna miluje svoje deti, ale vychádza z nesprávnej zásady, ktorá spočíva v príliš veľkej prísnosti.“

 

V ďalšej časti o Márii Terézii, ktorú pripravujeme sa dozviete, ako svoje deti používala na politické kupčenie, a tiež o jej tzv. najvýznamnejšom politickom šachovom ťahu.

 

Vaša Iwka

 

Prečítajte si tiež: Anna Luxemburská, žena, ktorá bola milovaná

 

Zdroj: UNTERREINER, K.: Marie Terezie Mýty a Pravdy. Libeznice : Vydavatelství VÍKEND s.r.o., 2018. 190 s.

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.