Pondelkové návody: “Ako pôsobiť sympaticky a čo najlepšie”

Reč tela vždy odhalí, či to čo hovoríte, si naozaj myslíte. Pri prvom stretnutí rozhodujú signály tela z viac ako 90 % o tom, či sú dvaja ľudia v súlade, alebo nie.
Pokiaľ je vaša reč tela v súlade s tým, čo hovoríte, budete pôsobiť presvedčivo.
Pomocou gestikulácie, alebo mimiky, viete ovplyvniť svoju náladu.

Základné pravidlá, ako pôsobiť sympaticky a čo najlepšie, pri prvom stretnutí

Držanie tela 
Postoj, ktorý vyjadruje vašu sebaistotu je ten, keď stojíte nohami pevne na zemi. Mierne rozkročenie na šírku panvy, vám zabezpečí dobrú stabilitu.

Držanie hlavy 
Aby ste pôsobili sebavedome a neutrálne, držte hlavu vzpriamenú, bradu nevysúvajte smerom nahor, pretože by ste pôsobili arogantne a nesympaticky.

Paže majte otvorené
Paže majte vždy otvorené. Ak paže skrížite, budete signalizovať odmietanie. Aj keď je toto držanie pohodlné, vyhýbajte sa mu.

Udržujte vzdialenosť pri rozhovore
Rešpektujte diskrétnu zónu osoby, s ktorou vediete komunikáciu a nepoznáte ju. Diskrétna zóna zodpovedá dĺžke paže. Ak niekoho dobre nepoznáte, rešpektujte túto vzdialenosť, inak budete pôsobiť vtieravo.

Redakcia magazínu Ženy so štýlom

 

Prečítajte si tiež: ”Ako ovládnuť umenie presvedčivej komunikácie”

 

Facebook komentár