Sila krehkého žltého kvetu, deň narcisov

Narcis je jarný kvet, ktorý sa stal symbolom života a nádeje. Je zároveň povýšený na kvet pomoci. 

Deň narcisov

Deň narcisov je projekt, vďaka ktorému sa každoročne pomáha ľuďom bojujúcim s rakovinou. Prvý raz sa Deň narcisov konal 21. marca 1997 v šiestich slovenských mestách. Vo svete sa akcia na podporu boja proti nádorovým ochoreniam prvýkrát uskutočnila v roku 1987 v Írsku. Iniciovala ho Írska Liga proti rakovine s cieľom získať finančné prostriedky na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov. Vyjadrením boja proti rakovine sa stal žltý narcis. Akcia sa stala pre mnohých symbolom jari a nádeje do života.

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine určená na financovanie programov a projektov na podporu onkologických pacientov a širokej verejnosti. Zakúpením tohto kvietku dobrovoľnou čiastkou a pripnutím si ho na odev, vyjadríme spolupatričnosť a podporu ľuďom chorým na rakovinu.

Krehký žltý kvietok tak získava jedenkrát v roku nesmiernu silu a stáva sa nádejou a symbolom života pre ľudí trpiacich týmto ochorením. Tento rok už po 23- krát budú ulice zaplavené umelými a živými žltými narcismi.

Pre zaujímavosť

Na čo sa použili príspevky zo Dňa narcisov v roku 2018:

Čistý výnos: 982 222, 72 EUR
Psychosociálna pomoc: 533 880, 27 EUR
Realizácia projektov na zlepšenie náročnej životnej situácie pacientov v čase stanovenia diagnózy. Ochorenie má dopad nielen na konkrétneho pacienta, ale aj na jeho rodinu a okolie.

Prevencia, vzdelávanie a výchova: 130 967, 60 EUR
Program a osveta venujúce sa prevencii a vzdelávaniu ľudí v starostlivosti o zdravie.

Zabezpečenie potrieb pacientov v regiónoch: 44 500, 00 EUR
Finančná a organizačná pomoc pacientom.

Podpora výskumu, nemocničných a zdravotníckych zariadení: 105 743, 62 EUR
Podpora výskumných a klinických projektov oblasti prevencie, diagnostiky a liečby. Zabezpečenie nevyhnutného príslušenstva a vybavenia do nemocníc, zdravot. zariadení.

Príprava Dňa narcisov: 167 069, 18 EUR
Materiálne zabezpečenie a pokrytie nákladov spojených s organizáciou a komplexnou logistikou.

 

Vaša Iwka

 

Zdroj: https://www.dennarcisov.sk/
https://www.dennarcisov.sk/pre-media
zdroj: propagačný leták na rok 2019

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.