Kompromis alebo spolupráca

 

Budujeme vyrovnané vzťahy

Kompromis v kontexte vzťahov je problematický, pretože znamená, že niekto sa niečoho vzdáva. Spolupráca na druhej strane posilňuje základnú štruktúru vzťahov prostredníctvom vyváženej výmeny, otvorenej komunikácie a vzájomného porozumenia.

Prvá vec, ktorú prinášame do vzťahu sme my sami a spolu s nami prichádza naše ego. S egom v hre máme tendenciu chrániť vlastné záujmy, a tak ich klásť nad záujmy partnera. Nie je to nejaký zavádzajúci kúsok narcizmu, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Deje sa tak vďaka základnému inštinktu prežitia, ktorý nás núti ostať pripútanými k našim vlastným záujmom a je to v poriadku, pokiaľ to neprerastie do niečoho, čo sa pre náš vzťah môže stať toxickým.

Ako teda môžeme budovať vyrovnané vzťahy?

Hovorme a pýtajme sa

Jedným z hlavných kľúčov rozvoja kooperatívneho vzťahu je komunikácia. Zo všetkých strán počúvame o tom, ako nedostatok komunikácie robí naše vzťahy neprehľadnými a mätúcimi, a ako by sme sa mali na správnu komunikáciu zamerať.

Ak komunikácia viazne, je to spravidla preto, že rozprávame príbehy založené na našich predpokladoch, očakávaniach a ideáloch, ktoré formujú naše vnímanie sveta. Toto vnímanie sveta nám dáva jedinečnú, no nie nutne sebeckú perspektívu. Sebeckou sa stáva v prípade, že sa nedokážeme na veci pozrieť aj z partnerovho uhla pohľadu.

Jasné, autentické vyjadrovanie toho, čo cítime, čo si myslíme, alebo čo sme zo slov toho druhého zachytili, nás pred rozprávaním vlastných príbehov chráni. To isté sa dá povedať o kladení autentických otázok.

Transparentnosť

Ak sme pripravení hovoriť a pýtať sa, mali by sme byť pripravení aj odpovedať. Spolupráca prináša rovnaké podmienky, a to znamená žiadne skryté agendy, žiadne podvody, žiadne malé biele lži a žiadne ospravedlnenia pre opomenutia. Jasnosť je kľúčová, pretože aj to najjemnejšie odbočenie môže rýchlo zmeniť ihrisko na bojisko.

Vedieť sa pozrieť na svet očami toho druhého

Odstup od nášho vnímania sveta nám umožňuje vynechať naše ego z hry. To transformuje naše interakcie na transakcie a prináša nás na miesto, kde sú obaja partneri zapojení do krásnej hry dávania a prijímania.

Zohľadnenie perspektívy toho druhého tiež odráža mnohé otázky týkajúce sa moci a kontroly, ktoré sú často kľúčové pre druh konkurenčného vzťahu podnieteného kompromisom a podporovaný nedostatkom spolupráce.

Tolerancia

Ďalším z menej žiadúcich prvkov spojených s kompromisom je vyrovnanie sa so slabými či menej žiadanými stránkami našich partnerov. Na jednej strane je to jednoduchý súcit alebo len ponechanie priestoru. Ale nechať veci len tak ísť v mene zachovania štruktúry vzťahu často ukazuje viac na potláčanie svojich skutočných potrieb, než na zdravý prístup k sebe samému.

Je dôležité mať vyjasnené, čo môžete prijať, a zostať pevné v tom, čo už prijať nemôžete.

Váš životný partner by mal byť vaším najlepším priateľom

Naše partnerstvá by mali byť založené v prvom rade na priateľstve. A toto priateľstvo by malo byť “najlepším” priateľstvom, ktoré je hlboké a udržiavané, založené na transparentnosti, dôvere a na tom type intimity, ktorá robí komunikáciu, či už verbálnu alebo neverbálnu bezproblémovou. Aby bola táto úroveň intimity prítomná, partnerstvo dvoch ľudí by malo vyrásť práve z ich priateľstva.

 

Usilujeme o prežitie, no hrou “kto zo koho” si v partnerstve iba vzájomne podkopávame nohy. Dosahovanie príjemných chvíľ s naším partnerom by nemalo byť uzatváraním špinavých kompromisov so sebou samými, ale naopak vytrvalou spoluprácou, odmenenou krásnou vzájomnosťou.

 

Nel

 

Zdroj: www.psychologytoday.com

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.