EMPATIA – PREČO NIEKTORÝM ĽUDOM CHÝBA?

Schopnosť vcítiť sa do pocitov, skúseností a perspektívy iných ľudí. Schopnosť porozumieť a pociťovať emócie, ktoré druhí prežívajú a vnímať situáciu z ich hľadiska. To je empatia, ktorá nám umožňuje vytvárať hlbšie spojenia s ľuďmi, prejavovať pochopenie a reagovať súcitne na ich potreby a pocity. 

JEDEN JU MÁ, DRUHÝ NIE

Empatia je zásadným aspektom ľudskej komunikácie a sociálnej interakcie. Zatiaľ, čo mnohí ľudia majú schopnosť vcítiť sa do pocitov a skúseností ostatných, iným táto dôležitá schopnosť chýba. Prečo je tomu tak? Jedným z dôvodov, prečo niektorí ľudia majú s empatiou problémy môže byť nedostatok skúseností a prežitkov. Ak človek nebol vystavený rôznorodým skúsenostiam, možno nevie pochopiť a vcítiť sa do toho, čo ostatní prežívajú. Nedostatok empatie môže byť taktiež spojený s nedostatkom výchovy zameranej na učenie sa a porozumenie emocionálnym potrebám iných. Do hry vstupuje aj osobnostná charakteristika jednotlivca či výchova a prostredie, v ktorom človek vyrastal. Ste zameraný skôr na seba a vlastné potreby? Aj to je problém!

AJ EMPATII SA DÁ NAUČIŤ

Naozaj je tomu tak! Nedostatok empatie nie je nevyhnutne nemenný stav. Emocionálnu inteligenciu a schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných môžete rozvíjať a zlepšovať jednoduchými cvičeniami alebo uvedomovaním si vlastných emocionálnych reakcií a potrieb. Ako teda na empatii pracovať a posilňovať vzťahy s ostatnými?

  • POČÚVAJTE DRUHÚ STRANU – Naučte sa aktívne počúvať druhých ľudí a venovať im plnú pozornosť, aby ste pochopili ich pocity a potreby. Prejavujete úprimný záujem o to, čo hovoria.
  • BUĎTE EMPATICKÝ K SEBE – Ak sa naučíte chápať a akceptovať svoje vlastné emócie a potreby, bude vám ľahšie vcítiť sa do pocitov ostatných. Sebapoznanie a sebaprijatie sú totiž pre rozvoj empatie kľúčové.
  • EMPATICKY SA VZDELÁVAJTE – Článkov, kníh či afirmácií na každý deň je naozaj neúrekom. Stačí si nájsť len svoj „kanál“.
  • SKÚŠAJTE SI EMPATIU V PRAXI  – Buďte v kontakte s rôznymi typmi a skupinami ľudí. Pozorujte, komunikujte a skúste sa viac a viac vcítiť do ľudí vo svojom okolí. 
  • CVIČTE SI EMPATICKÉ MYSLENIE – Ako by sa cítili iní ľudia v rôznych situáciách? Skúste si predstaviť ich pocity a premýšľajte o tom, ako by ste sa v rovnakej situácii cítili vy.
  • PRAKTIZUJTE ALTRUIZMUS – Robte dobré skutky a pomáhajte ostatným. Zážitok z pomoci iným vám môže pomôcť lepšie pochopiť ich potreby a pocity.
  • HĽADAJTE SPÄTNÚ VÄZBU – Požiadajte priateľov, rodinu alebo kolegov, aby vám poskytli spätnú väzbu na vašu schopnosť empatie. Týmto spôsobom lepšie pochopíte, ako a či empatiu prejavujete a kde je priestor na zlepšenie.

Michaela

Foto: Shutterstock

Facebook komentár