Muži verzus Ženy – “Ako chutí moc”

Muži a Ženy, rôzne pohľady na vec, na život… Je zaujímavé sledovať tú rôznorodosť, zároveň ich cez ňu spoznávať.

Ako chutí moc?
Čo znamená pre muža moc? A čo znamená pre ženu?

 

JOZEF

Ako chutí moc?

V pracovnej oblasti, kde som sa až do nedávnej doby realizoval, sa udeľovali rozkazy a tie sa vykonávali. Po celé roky som bol nadriadený a vydával som príkazy a dohliadal na to, aby sa plnili. Samozrejme, že som mal aj nadriadených a tým som sa zodpovedal.

Nemôžem povedať, že som si užíval, keď som mal moc, pretože v mojom prípade s mocou prichádza zodpovednosť. Ak som aj niekomu vydal úlohu, ja som bol ten, ktorý mal stále v hlave, že je nevyhnutné, aby bola táto úloha splnená. Až v druhej vlne prichádzala myšlienka, že môžem vyvodiť dôsledky z toho, keď táto úloha nebude splnená.

Vždy som so svojimi podriadenými jednal, alebo do istej miery skúšal jednať, ako so seberovnými a žiadal ich o plnenie úloh, ktoré som im vydával. Väčšinou to nebolo tvrdo nariaďované, pretože som pracoval s ľuďmi, ktorí boli schopní samostatnej práce, hoci niekedy náročnosť úloh vyžadovala ich kontrolu.

Klamal by som, ak by som povedal, že moc ma neláka a neteší ma mať nad niekým nadvládu, ale keď si uvedomím čo všetko tá moc so sebou prináša… zodpovednosť za vykonanú prácu, za ľudí, akýkoľvek problém ide za mnou, telefón nonstop zapnutý, oplatí sa to?

Je super mať nadriadeného, ktorý s vami jedná podľa vášho vzdelania a má na zreteli vaše skúsenosti a kvality. Ak sa aj niečo nepodarí, všetko toto zohľadní, s pokojom očakáva, že to všetko napravíte a nakoniec vás na obede poklepe po pleci, a rozoberiete aktivity počas nadchádzajúceho spoločného víkendu.

Sú ale aj nadriadení, ktorý pošliapu všetko, čo ste kedy spravili a dosiahli, a to iba preto, že si užívajú moc a je im dovolené to, čo vám nie. Vy však nemáte na výber, ledaže by ste chceli byť nezamestnaní.

Zažil som aj tých prvých, ale bohužiaľ, viac bolo tých druhých. Život je vecou priorít, každý z nás má nejaké a ja vám rovnako ako sebe prajem v práci pohodu a super šéfa. Nech sa nemusíme obávať povedať, že nám ochorelo dieťa, alebo že sme niečo skazili, pretože na akýkoľvek problém existuje riešenie.

 

KATARÍNA

Ako chutí moc?

Mám ako každá z vás moc nad niečím a nad niekým. Sú chvíle v mojom živote, kedy ma táto moc teší, kedy som na ňu hrdá, kedy hreje pri srdci a potom prichádzajú chvíle, kedy by som sa tej moci chcela vzdať, chcela by som ju niekomu odovzdať, presunúť.

“Poznáte to?”

“Poznáte ťažobu tej moci, kedy vy ste tou, ktorá má vysloviť ortieľ?
Ortieľ, ktorý navždy niečo zmení…. a Vy si v tej chvíli nie ste istá.”

Čoraz častejšie premýšľam nad tým, ako nakŕmiť všetky deti sveta, ako vyliečiť všetkých ľudí sveta a ako urobiť každého živého tvora šťastným.

“Je možné mať takú moc?”

Odkedy si pamätám svoj život, dianie v ňom, moje víťazstvá a pády, pamätám si aj to, že som odjakživa bola tou, ktorá sa vedela pobiť za svoje ideály a ciele s veľkou dávkou optimizmu, v očiach mnohých i prehnanou a preto verím, že môžem nakŕmiť mnoho hladných detí, že môžem urobiť šťastnými mnoho živých tvorov a napokon vyliečiť i mnohých ľudí, aspoň zo smútku.

A viem, že to vie každá z nás, každá podľa svojich možností, ale keby sme sa spojili, nakŕmili by sme všetky hladné deti, urobili by sme každého živého tvora šťastným, a potom by sme možno vyliečili všetkých ľudí sveta.

Katarína a Jozef

 

Prečítajte si tiež: “Zmeny v našich životoch”
Muži verzus Ženy – “Zmeny v našich životoch”

 

Facebook komentár