Húževnatý boj žien za volebné právo

Celé roky ženy čakali na to, kedy slobodne hodia svoj hlasovací lístok do urny. Bojovníčky za volebné právo pre ženy si koncom 19.storočia pomaly ale isto získavali rešpekt aj zo strany mužov. V Anglicku a Spojených štátoch amerických sa vytvorili  ženské hnutia za práva žien a ich sila rástla. 

Lucretia Mott a Elizabeth Cady Stanton boli americké aktivistky a feministky, ktoré bojovali za ženské práva. V roku 1840 sa v Londýne konal Svetový kongres proti otroctvu, ktorého sa nemohli zúčastniť, keďže boli ženy. To ich inšpirovala natoľko, že sa spojili, aby mohli svoju silu a energiu upriamiť na dôležité kroky. V roku 1848 sformulovaliprvý manifest žiadajúci volebné právo žien. Okrem iného žiadali rovnosť s mužmi pred zákonom a rovnaké príležitosti na vzdelanie a prácu.

E. Stanton vypracovala do Ústavy Spojených štátov návrh dodatku, ktorý zakazuje akémukoľvek občanovi uprieť volebné právo na základe pohlavia. Ten sa prijal až po jej smrti, v roku 1920. 

„Považujeme tieto pravdy sa samozrejmé, že všetci muži a ženy sú stvorení rovní.“ (E.C.Stanton)

V USA sa pravidelne konali dohovory o právach žien. V roku 1853 ďalšia aktivistka Frances Gage predsedala Národnému dohovoru o právach žien v Clevelande. K prevládajúcemu názoru, že ženy patria domov a nie do volebnej miestnosti, poznamenala: 

„Žena sa dostane ďaleko zo svojho miesta, ak jej spoločnosť poskytne rovnaké práva.“

V roku 1869 aktivistka Ernestine Roseová  spoločne s E.C. Stantonovou a ďalšou vedúcou aktivistkou za ženské práva Susan B. Anthonyovou založili Národnú asociáciu za volebné právo žien (NWSA).  Úsilie žien pokračovalo ďalej vo viere v lepšiu budúcnosť pre ženy. 

Koniec 19.storočia priniesol americkým ženám právo voliť v štátoch Wyoming, Utah, Idah, Colorado a Washington. Až po skončení vojny v roku 1919 prijal Kongres za pomoc ženám vo vojne dodatok o volebnom práve pre všetky ženy.

V roku 1893 mohli ženy voliť na Novom Zélande. Z európskych štátov si svoje prvenstvo volebnej revolúcie nesie Fínsko. V roku 1906 získali volebné právo muži aj ženy súčasne. Fínsko bolo vtedy autonómnym územím Ruska a nový volebný zákon bol vnímaný ako súčasť národných a politických cieľov Fínska. Ďalšie krajiny, ktoré sa inšpirovali Fínskom, boli: Nórsko, Dánsko, Island, Rusko a iné. 

V Československej republike získali ženy právo voliť v roku 1920. 

Ak ide o naše dejiny, ani tu aktívne ženy nezaostávali za túžbou po vzdelaní a po právach, ktoré im boli dovtedy odopierané. V Československej republike získali ženy právo voliť v roku 1920. Ženy v našej krajine bojovali za lepšie podmienky pre seba prostredníctvom rôznych spolkov a časopisov. Mnohí konzervatívci však nechceli pripustiť, aby sa postavenie žien v spoločnosti takto zásadne zmenilo. Téma ženských práv sa však vďaka mladším generáciám a liberálnejším spolkom zatraktívnila. 

ČSR predbehla dokonca aj niektoré západné krajiny, napr. Veľkú Britániu a Francúzsko.  Volebný systém v ČSR bol demokratický. Po dovŕšení 21.roku mohli slobodne voliť muži i ženy. Do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia bolo zvolených 15 žien. V akademickom roku 1921/1922 začali na Univerzite Komenského v Bratislave študovať aj ženy. Z takmer 200 študentov 1.ročníka Právnickej fakulty ich bolo  6. 

Aj napriek tomu, že sa ženám podarilo vybojovať svoje práva, naďalej platil občiansky zákonník z 19.storočia, ktorý uvádzal, že sa žena musí starať o deti, je podriadená mužovi, ktorý ju živí. Po vydaji žena prichádza o prácu a svoje miesto musí uvoľniť. 

Po dlhom a vyčerpávajúcom boji za ženy napokon dočkali svojho úspechu žiť humánny a dôstojný život. 

„Ženy majú mať vo všetkých voľbách právo voliť za rovnakých podmienok ako muži, bez akejkoľvek diskriminácie,”hovorí OSN v roku 1952. Žiaľ, ani dnes nemajú všetky ženy právo zúčastniť sa na politickom živote. Ide predovšetkým o ženy z malých moslimských krajín. 

autor: ivana

Zdroje: https://www.loc.gov/classroom-materials/elections/right-to-vote/voting-rights-for-women/,https://encyklopedia.sme.sk/c/2622178/volebne-pravo-pre-zeny.html, https://dennikn.sk/blog/1768261/zeny-ujdu-od-deti-a-narod-utrpi-strasili-noviny-pripominame-si-ste-vyrocie-volebneho-prava-pre-zeny/

Facebook komentár
Ivana Kinčeková

Ivana Kinčeková

Ženy sa odjakživa inšpirovali výnimočnými a silnými ženami. Nech je to tak stále. Mňa osobne to posúva vpred a vedie k aktívnemu a tvorivému životu. Byť silnou znamená vyrovnať sa so všetkými nedostatkami a poznať svoju hodnotu.