Pondelkové návody:”Ako ovládnuť umenie presvedčivej komunikácie”

Umenie presvedčivej komunikácie, je najdôležitejším zdrojom výhod v osobnom i v pracovnom živote. Vedieť ovplyvňovať konanie, názory a skutky iných, môže byť prospešné nielen pre vás, ale i pre vaše okolie. Byť presvedčivou v komunikácii, sa dá naučiť.

Ako ovládnuť umenie presvedčivej komunikácie

Empatia v komunikácii

Zapojte do komunikácie empatiu, ktorá je umením počúvať rozumom aj srdcom. Ak sa naladíte na podobnú vlnu, vtedy budete vedieť čo a ako povedať.

Úprimnosť, posunutie komunikácie o úroveň vyššie

Úprimnosť je ďalšou dôležitou časťou komunikácie, ktorou si získavame dôveru, a tým sa naša komunikácia posúva o úroveň vyššie.
Čím je väčšia dôvera, tým si vás ten druhý pustí bližšie k sebe, lepšie ho spoznáte.

Empatia a úprimnosť – koktejl presvedčivosti

Úspešnosť vašej komunikácie stojí a padá na empatii a úprimnosti. Empatia a úprimnosť spolu tvoria koktejl presvedčivosti. Ak do komunikácie nezapojíte tento koktejl presvedčivosti, dlhodobý úspech nečakajte.

Umenie počúvať

Počúvanie je najdôležitejšou časťou komunikácie. Väčšina ľudí rozpráva a nepočúva. Myšlienky sa rodia skôr než slová a vy ste neustále v pokušení ostatných prerušovať. Empatické počúvanie, je kľúčom k dobrým medziľudským vzťahom a umeniu komunikácie. Ak viete počúvať, nemôže vám uniknúť to, ako druhá osoba premýšľa, kam smeruje.

Reč tela

Neverbálna komunikácia je veľmi dôležitá. So svojím okolím prostredníctvom nej neustále komunikujete.
Využívajte otvorené gestá.
Dávajte si pozor na negatívnu neverbálnu komunikáciu, ako napríklad, skrížené ruky na prsiach.

Umenie klásť správne otázky

Naučte sa klásť správne otázky, ktoré nútia druhú osobu premýšľať a prehodnocovať svoje postoje.

Zostaňte pokojná

Presvedčivá komunikácia v pokoji, je kľúčová. Ak nechávate prehovoriť svoje emócie a argumentujete v stave rozčúlenia a hnevu, vaša argumentácia stráca na efektivite. Ak máte argument, nezabúdajte pravidelne dýchať, nesnažte sa rýchlo a hlasno ho povedať.

Pokojný hlas

Snažte sa mať pokojný hlas, nezvyšujte ho.
Nie je dôležité mať posledné slovo, aj keď máte pravdu. Snažte sa dobre a presvedčivo komunikovať aj napriek tomu, že sa vám nepodarí zmeniť názor druhej osoby.

Priestor a čas

Vypýtať si nejaký priestor a čas na premyslenie je dobrý taktický manéver.
„Môžeme sa k tomu vrátiť zajtra?“
Môže to byť dobrý čas na premýšľanie, čas na dobrú prípravu, alebo vidieť to jasnejšie a posúdiť či to stojí za to.

Využite stratégiu dvojitého víťazstva (win-win)

Buďte otvorená kompromisom s cieľom dohodnúť sa. V živote vznikajú situácie, kedy môžete vyhrať v komunikácii, argumentácii obaja.

Redakcia magazínu Ženy so štýlom

 

Prečítajte si tiež: “6 krokov k čistej mysli a lepšiemu životu”

 

Facebook komentár