Pápežka Jana – pravda alebo mýtus?

Nevysvetliteľná legenda, ktorá sa šírila Európou v 13. storočí znela, že v 9. storočí bola hlavou cirkvi žena.

Ešte niekoľko storočí potom sa existencia pápežky Jany považovala za nepochybný fakt. Tento príbeh dodnes nie je objasnený.

Jana sa údajne narodila v roku 822, blízko Mohuča. Nebolo zvykom, aby ženy študovali, a preto sa prezliekala za chlapca a vystupovala pod chlapčenským menom. Vďaka tomu mohla získať dobré vzdelanie. Keď prišla do Ríma, zaujala najmä vedomosťami, nábožnosťou, a tiež svojou krásou. Stala sa kardinálom a po smrti pápeža Leva IV. v roku 855 bola jeho nástupcom. Nik nevedel o jej pravej identite, a tak zasadla na pápežský stolec pod menom Ján VIII. Anjelský. V roku 858 však klesla na ulici na zem, porodila dieťa a zomrela. Pre veriacich to bol obrovský škandál. Pápežku tajne pochovali mimo miest, vysvätených na tento účel.

Jedno je isté – do 15. storočia nik nepochyboval, že pápežka existovala, pretože to garantovali cirkevní hodnostári v dokumentoch, ktoré Rím necenzuroval. Prvým autorom, ktorý jej existenciu odmietol v roku 1647 bol protestant David Blondel.

Deravý stolec
Legenda tiež hovorí, že sa 500 rokov overovalo pohlavie každého novozvoleného. Nový pápež si musel sadnúť na ohmatávací stolec, ktorý mal otvor na sedadle a najmladší diakon zospodu overil hmatom pápežove genitálie. Hovorí sa tiež, že to vykonávala predstavená ženského kláštora. Zachovalo sa to až do roku 1513. Dnes cirkev tento rituál, ktorý sa vykonával v minulosti, popiera. Ak by to však bolo pravdivé, potom na to musel existovať nejaký dôvod – možno práve obava, že by opäť na pápežský stolec zasadla žena.

 Prečítajte si tiež: Osudové veštby z veštiarne v Delfách

Zdroj:/MARSEILLE, J. 1999. Nevyriešiteľné záhady sveta. Bratislava: Mladé letá. ISBN 80-06.00985-6.

Foto:/https://www.papilot.pl/ludzie/papiezyca-joanna-czy-papiez-jan-viii-byl-kobieta,36426,1

Facebook komentár
Lu Ladecká

Lu Ladecká

Som lojálna voči veciam, ktoré mám rada. Predtým než si ich obľúbim, podrobím ich dôkladnému prieskumu. Mám svoj štýl a ísť do hĺbky je jeho dôležitou súčasťou.