Mať sa dobre

Pod pojmom byť fit, byť vo forme si mnohé z nás predstavujú štíhle vyšportované telo či zdravý jedálniček. No nie je to všetko. Na to, aby sme sa v živote cítili dobre, potrebujeme mať aj psychickú pohodu.

Profesorka Carol Ryff študovala koncept psychickej pohody už dvadsať rokov predtým, než sa táto téma stala populárnou.

Vytvorila systematický model, ktorý je dodnes jedným z najviac vedecky a empiricky overených ako platný.

Carol Ryff motivovali dve veci: po prvé, psychická pohoda by nemala byť obmedzená medicínskymi či behaviorálnymi popismi, pretože v sebe obsahuje filozofickú otázku, čo vlastne dobrý život znamená. A po druhé, súčasné psychologické teórie týkajúce sa konceptu psychickej pohody postrádajú empirický dôkaz, čo znamená, že neboli a nemohli byť overené.

Jej model psychickej pohody je multidimenzionálny a nezakladá sa len na šťastí či pozitívnych emóciách. Dobrý život je vyrovnaný ako celok.

Koncept psychickej pohody podľa Carol Ryff v sebe obsahuje týchto 6 prvkov:

Seba-akceptácia

Vysoká úroveň seba-akceptácie:  Máme k sebe pozitívny prístup, poznáme a prijímame množstvo vlastných aspektov, či už ich označujeme ako pozitívne alebo negatívne, z našej minulosti máme dobrý pocit

Nízka úroveň seba-akceptácie: Cítime nespokojnosť samé so sebou, sme sklamané z toho, čo sa nám v minulosti prihodilo, trápime sa nad našimi vlastnosťami a radi by sme boli niekým iným

2) Osobnostný rast

Silný osobnostný rast: Cítime, že sa neustále vyvíjame, vnímame seba samé ako rastúce a expandujúce, máme schopnosť realizovať vlastný potenciál, sme otvorené novým skúsenostiam, a meníme sa spôsobom, ktorý odráža naše čoraz väčšie sebapoznanie a efektivitu

Slabý osobnostný rast: Pociťujeme osobnostnú krízu, chýba nám pocit zlepšovania sa či expanzie, cítime sa unavené a nezaujíma nás život, vnímame našu neschopnosť vyvinúť si nové prístupy k životu či nové spôsoby správania

3) Zmysel v živote

Silný pocit zmyslu v živote: Máme svoje ciele a vnímame svoje smerovanie, cítime, že naša minulosť a prítomnosť má zmysel, máme presvedčenia, ktoré nášmu životu dávajú zmysel a máme dôvody, prečo chceme žiť

Slabý pocit zmyslu v živote: Chýba nám pocit zmyslu v živote, máme len málo cieľov, chýba nám smerovanie, nevidíme zmysel v našej minulosti a nemáme žiadne presvedčenia, ktoré nás vedú k tomu, že náš život môže mať zmysel

4) Pozitívne vzťahy s ostatnými

Dobré, pozitívne vzťahy: Máme vrelé, uspokojivé a dôverné vzťahy s ostatnými, zaujímame sa o ich pohodlie, sme schopní silnej empatie, náklonnosti a intimity, a rozumieme tomu, čo dobré ľudské  vzťahy vyžadujú a dávajú

Neuspokojivé vzťahy: Máme málo blízkych a dôverných vzťahov s ostatnými, je pre nás ťažké byť vrelými, otvorenými a zameranými na ostatných, sme izolované a frustrované z medziľudských vzťahov a nie sme schopné robiť potrebné kompromisy

5) Ovládanie okolností

Vysoká schopnosť ovládania okolností:  Cítime sa byť kompetentné v zvládaní okolností, máme vplyv na mnohé externé aktivity, sme schopné vybrať si či vytvoriť okolnosti, ktoré sú pre náš osobnostný rast a naše potreby výhodné

Nízka schopnosť ovládania okolností:  Len s ťažkosťami zvládame bežné záležitosti, cítime sa byť neschopné zlepšiť prostredie, v ktorom sme, nevnímame príležitosti, ktoré sú okolo nás, máme nízku schopnosť kontroly nad tým, čo nás obklopuje

6) Autonómia

Vysoká autonómia:  Sme seba-určujúce a nezávislé, schopné ustáť sociálny tlak, naše správanie je regulované zvnútra, a ceníme si samé seba bez ohľadu na to, ako sme vnímané ostatnými

Nízka autonómia: Sme zamerané na očakávania a hodnotenia ostatných, naše dôležité rozhodnutia sú závislé od toho, ako ich vidia iní, sme náchylné správať sa spôsobom, ktorý je od nás vyžadovaný okolím

 

Model psychickej pohody Carol Ryff poskytuje silný rámec, cez ktorý môžeme analyzovať a organizovať náš život, aby sme sa mali lepšie. Všetci z toho môžeme mať úžitok.

 

Nel

 

 

Zdroj: www.huffingtonpost.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.