Donald Trump a jeho láska k ženám

Láska k ženám, zdá sa, môže byť príčinou toho, že Donald Trump v prezidentských voľbách neuspeje.

Prečo by však niečo tak povznášajúce, ako je láska k ženám, malo byť tým, čo by ho mohlo navždy zapísať do histórie ako neúspešného?

Pred niekoľkými rokmi sa zveril Donald Trump reportérovi Billymu Bushovi so svojimi praktikami vo veciach lásky.
Záznam z tejto jeho chválenkárskej chlapskej prezentácie, ktorý nemal uzrieť svetlo sveta, zverejnil denník Washington Post.

Podľa Trumpových slov zo záznamu, sú pre neho krásne ženy magnetom. Nerozlišuje, či sú slobodné alebo vydaté. Pri stretnutí s nimi ich musí ihneď bozkávať a chytať za intímne miesta.
Takéto konanie má vraj posvätené tým, že je hviezda, a teda je toto konanie ženami tolerované. Rozhovor s reportérom je popretkávaný vulgárnymi výrazmi a komentármi na adresu žien.

Po zverejnení záznamu, ktorý je z roku 2005, urobil Donald Trump vyhlásenie, ktorým  záznam nepoprel, ospravedlnil sa a zároveň označil rozhovor zo záznamu ako súkromný, ktorý sa konal pre mnohými rokmi.

Verím tomu, že to bol súkromný rozhovor a nikdy nemal uzrieť svetlo sveta. Ospravedlnenie viem tiež prijať.

Avšak Trumpove ospravedlnenie a klasifikácia tohto rozhovoru na súkromný, mi nestačia na to, aby som jeho lásku k ženám začala vnímať inak, než mi bola nedávno odprezentovaná zo záznamu, ktorý niekto archivoval celých 11 rokov.
Trumpova láska k ženám je pre mňa odsúdeniahodná.

Politika je plná prekvapení…

 

Vaša, tiež so štýlom, Katarína 

 

Facebook komentár
Katarína Mikle

Katarína Mikle

redaktor

Žena so štýlom, áno, som žena, ktorá má štýl, tak ako každá z vás. Mám svoj štýl, ktorý je mojím vyjadrením sa. Mám svoj štýl a vďaka nemu nesplyniem s davom. Ten štýl ide zvnútra a ja sa mu plne oddávam.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.