Hrad Červený Kameň, jeden z unikátov stredoeurópskeho staviteľstva

Hrad Červený Kameň sa pokladá sa za jeden z unikátov stredoeurópskeho staviteľstva. Jeho počiatky siahajú do roku 1240. Podľa povesti sa dvanásť mudrcov radilo, kde postaviť hrad. Jedenásti navrhli vrch Kukla, ležiaci dnes oproti hradu. Iba jeden, najmladší, navrhol terajšie miesto, pretože podľa neho na vrchu Kukla sa stretávali duchovia a strašidlá a určite by sa im nepáčil stavebný ruch. Väčšina ale rozhodla pre vrch Kukla. A tak robotníci už v prvý deň postavili veľkú časť základov a múrov. V noci sa však diali čudné veci. Dobré víly nadvihli hrad a preniesli ho na susedný kopec. Na druhý deň boli robotníci prekvapení, keď nič nenašli. Tak nakoniec nechali hrad na novom mieste.
Prečo Červený?
Pretože pôvodný kameň kopca, na ktorom hrad postavili má červenú farbu, ide o kvarcit, kremenec. Nachádza sa na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry nad obcou Častá. cerveny_kamenPôvodne kráľovský hrad z pol. 13. storočia, bol súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska. Začiatkom 16. storočia sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom. Pôvodný hrad zanikol v prvej polovici 16. storočia, keď vtedajší majitelia, Fuggerovci, vybudovali po jeho obvode novú pevnosť so štvorcovým dvorom a štyrmi baštami. Základom pevnosti bolo pôvodne iba obytné krídlo, v ktorého suteréne boli rozsiahle skladovacie priestory. Štyri nízke a široké bašty postavené na obranu pevnosti, boli prispôsobené vyspelej delostreleckej obrane strelných komôr. Mali dômyselné riešenie vetrania a odsávania dymu po výstreloch.
Pevnosť dobudoval po roku 1588 majiteľ Mikuláš Pálffy. Hrad sa tak stal honosným renesančno- barokovým zámkom, ktorého obytné priestory boli zariadené nádherným umeleckým interiérom. Stal sa reprezentačným panským sídlom. Neskôr, v ďalších storočiach bol hrad poškodený viackrát požiarom. No Pálffyovci, ktorí boli jeho vlastníkmi až do druhej svetovej vojny, ho vždy opravili. Nám sa tak zachoval vo svojej krásnej historickej podobe.
cervenykamenDnes slúži ako múzeum prezentujúce bývanie šľachty. Zaujímavosťou na hrade Červený Kameň je Michelangelo. Od 30. 3. 2015 SNM-Múzeum Červený Kameň, sa ako jedno z piatich miest na Zemi môže pýšiť skvostom, bronzovým súsoším Madony s dieťaťom, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia. Autorom originálnej sochy je taliansky sochár, maliar, architekt a básnik, Michelangelo Buonarroti. Bronzový odliatok Michelangelovej Madony z Brúgg je replikou sochy z bieleho mramoru. Súsošie sa pôvodne nachádzalo v kaplnke voderadského kaštieľa. Získali ho Štefan Keglevič a jeho manželka Klára, zrejme ako svadobný dar. V roku 2014 bolo súsošie prevezené na hrad Červený Kameň. Manželia Keglevičoví sa k Panne Márii modlievali každú nedeľu s prosbou o počatie mužského potomka. Ich modlitby boli vypočuté a o desať mesiacov sa im narodil syn Peter a postupne mali ešte ďalších dvoch synov.
Ak vraj túžite po dieťati alebo máte iné tajné želanie, obráťte sa na Madonu a jej syna.
Hradné zaujímavosti:
Hradná lekáreň bola zriadená v 17. storočí a funkčná až do 19. storočia. Zachované knihy receptov hovoria o tom, že sa v nej vyrábali aj likéry a sladkosti pre deti. Pre svoje neopakovateľné čaro sa na hrade často natáčali rôzne filmy, či rozprávky, ako napríklad Princezná Fantagiró, Dračie srdce alebo Cinka Panna.
V roku 1970 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Je otvorený až na pár dní, takmer nepretržite po celý rok. Vymoženosťou je, že autom sa dostanete až k areálu hradu. Veľa aktivít pre návštevníkov je hlavne počas letnej sezóny.

Vaša Iwka

 

Zdroj:/http://slovakia.travel/hrad-cerveny-kamen
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mck_snm

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.