Dni mesta Rožňava a Rožňavský jarmok

Dni mesta Rožňava a Rožňavský jarmok, 15 – 17. septembra 2016.

V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.
V tomto období sa konajú ,,Dni mesta Rožňava“ a ,,Rožňavský jarmok“. Dni mesta Rožňava sú akési symbolické narodeniny. Je to vlastne výročie udelenia mestských privilégií. Symbolikou mesta je najstaršia písomná zmienka o meste, tzv. donačná listina, ktorou Uhorský kráľ Ondrej III. daroval územie Rožňavy, v spomínanom dokumente nazývané Rosnoubana (Rožňava baňa), Ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi. Dátum uvedený na tejto listine je 3. február 1291.
Dni mesta sa v každoročne otvárajú Medzinárodnou súťažou v tanečnom športe tzv. „Slovenský pohár“. Počas osláv býva bohatý kultúrny program pre všetky vekové kategórie.
Tradičné vyhlasovanie najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu za predchádzajúci rok.
Slávnostné udeľovanie najvyšších mestských ocenení a mnohých ďalších.
Súčasťou sú športové, kultúrne a spoločenské podujatia, divadelné predstavenia, či vystúpenia folklórnych súborov. V spojení s Rožňavským jarmokom si návštevníci môžu pochutiť pri stánkoch s tradičnými dobrotami.
Mestom sa v týchto dňoch bude šíriť pozitívna dobrá nálada, ale i vôňa jarmočných a kulinárskych špecialít Gemeru. Mesto sa nachádza v regióne Gemer, v Rožňavskej kotline. Z južnej strany mesto obkolesuje Slovenský kras, zo severu úpätia Volovské vrchy. Cez mesto preteká rieka Slaná.
O meste Rožňava je zachovaná prvá písomná zmienka z roku 1291. Prvou známou stavbou mesta je farský kostol z roku 1304, v blízkosti ktorého v roku 1382 vznikla osada, ako predchodca dnešného mesta. Mestské práva dostala od Ľudovíta l. Z pôvodnej osady baníkov, ktorí sem prišli vyťažiť nerastné bohatstvo okolitých hôr, tak vzniklo mesto. Celá história mesta je úzko spätá s ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy.
Podľa legendy raz pastier našiel zlatú trojružu a s ňou na lúke zaspal. Snívalo sa mu, že k nemu prišla víla, položila si jeho hlavu do svojho lona a zašepkala mu slová:
„Budeš bohatý, ale šťastie budeš mať až na druhom svete“.
Pastier o svojom sne povedal blízkym a neskôr začali kopať na mieste, kde našiel trojružu. Našli tam zlato, ktoré na toto miesto prilákalo veľa zlatokopov. Prisťahovaní baníci si potom v týchto miestach založili novú osadu, ktorú nazvali Rosenau. V erbe mesta tak môžeme dodnes nájsť tri zlaté ruže, ktoré dali Rožňave jej meno.

Vaša Iwka

Zdroj:/http://www.roznava.sk/33–rocnik-dni-mesta-roznava
Foto:/https://archiv.prezident.sk/index5c3c.html?nahlad-foto&gallery_id=444&language=en

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.