Hrad Modrý Kameň, kedysi jeden z najvýznamnejších hradov Uhorska

Hrad Modrý Kameň, kedysi jeden z najvýznamnejších hradov Uhorska.
Prečo sa nazýva Modrý Kameň? Pomenovanie Modrý Kameň súvisí s modrastou farbou tufových vyvrenín, na ktorých bol hrad postavený.
Modrý Kameň, maličké mestečko, je druhým najmenším mestom na Slovensku. Obyvatelia mestečka žijú prevažne v domoch, ktoré sú v úzkych a strmých uličkách pod hradom. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji. Prvé zmienky o mestečku sú z rokov 1278 a 1290. Vďaka nemu sa postupne rozvíjajúce podhradie stalo administratívnym centrom západného Novohradu.
Hrad Modrý Kameň
V čase svojho najväčšieho rozmachu patril hrad k najvýznamnejším z celého Uhorska. Hradný komplex sa skladá z hornej časti goticko-renesančnej zrúcaniny na bralnatom návrší a dolného barokového kaštieľa. Prvé písomné zmienky o hrade sú z druhej polovice 13. storočia. Prvým známym majiteľom hradu bol zvolenský župan Ditrich z rodu slávneho rytiera Donča. Ten sa preslávil hospodárskou a stavebnou činnosťou na Slovensku. Za vlády kráľa Belu IV. sa hrad začal meniť na proti -tatársku pevnosť pre svoju strategickú polohu, ako jeden z obranných hradov. S históriou hradu je úzko spätý rod Balaša, ktorý bol s menšími prestávkami, vlastníkom hradu až do polovice 19. storočia.
V roku 1752 sa stal pánom hradu hontiansky a zvolenský župan Jan Balaša. V júli 1575 sa Turci zmocnili hradu. V Modrom Kameni zotrvali až do decembra 1593, kedy podľahli silnému útoku Mikuláša Pálffyho a Krištofa Tiefenbacha. Pred útekom stihli hrad podpáliť a vyhodiť do vzduchu. Po odchode Turkov dal Žigmund Balaša hrad opraviť do pôvodného stavu. Avšak po novej tureckej vojne bol hrad opäť zničený. V roku 1730 dal Gabriel Balaša na dolnej časti hradu postaviť kaštieľ v barokovom slohu. Balašovci patrili k najbohatším a najvplyvnejším rodom ranofeudálneho Uhorska, z ktorého pochádzalo viacero svetských hodnostárov, medzi nimi aj najznámejší predstaviteľ dynastie, Bálint Balaša (1554-1594), významný básnik renesancie, predstaviteľ ľúbostnej poézie, ale tiež zdatný proti – turecký bojovník. Poslednou majiteľkou hradu bola grófka Almášiová, ktorá v roku 1923 celý areál predala štátu.
Dnes je na hrade múzeum bábik a hračiek, jediné svojho druhu na Slovensku. Zameriava sa na bábkarské kultúry, hračky a ich históriu. Tiež na tradičné marionety slovenských kočovných bábkarov, rodinné bábkové divadlá s originálnymi dekoráciami, artefakty, ukážky zahraničnej tvorby z deviatich štátov sveta, vývoj detskej hračky až po súčasnosť.

Povesť o tom ako si hradný pán ženu vyhodil von oknom
Stredovekými múrmi Modrokamenského hradu dodnes otriasa povesť o krutom majiteľovi Františkovi Balašovi. Podľa povesti bol Balaša krutým pánom s nevyspytateľnou povahou. Tú nedokázala odhadnúť ani jeho manželka. Keď sa raz vrátil domov, tak do neho z ničoho nič vošla obrovská zlosť a manželku vyhodil von oknom. Keď si uvedomil, čo vlastne spravil, snažil sa všetko ututlať. Na hrad prišiel Matej Schramm, kapitán s kráľovým tajným posolstvom, aby vyšetril pravdivosť klebiet o záhadnom zmiznutí Balašovej manželky. Hradný pán, tušiac účel jeho príchodu, mu vysvetlil príbeh nasledovne: Práve sme večerali s manželkou, ako teraz a okno bolo otvorené, tak, ako teraz. Trošku sme sa pohádali, ja som ju chytil za driek a zdvihol som ju, ako vás teraz a vyhodil som ju oknom… Ako teraz teba, ty naničhodník! A sotil kapitána von oknom. Po tomto zločine vraj Balaša ušiel do Poľska a vrátil sa po pätnástich rokoch, keď dostal omilostenie. Keď pri návrate videl okno, z ktorého vyhodil svoju manželku, tak mu od ľútosti puklo srdce a veľký pán so zlou povesťou zomrel.

Modrokamenská lesostep, prírodná rezervácia
Leží nad mestom Modrý Kameň a tvorí akoby prírodné ohraničenie pre priestor Kalvárie a zrúcanín hradu. Tvorí ju najmä les a vrcholové časti tvoria skaly.
Modrokamenská Gaštanica – gaštanový háj
Modrý kameň sa môže hrdiť aj tým, že má najväčšiu slovenskú Gaštanicu. Hovorí sa, že gaštany sú jednou z mála dobrých vecí, čo v Modrom Kameni zostali po Turkoch, ktorí v 16. storočí toto miesto dobyli. V roku 1580 vysadili gaštanový háj a odvtedy sú tieto stromy poznávacím znamením mesta. Každoročne sa tu koná festival gaštanov.

Prajem krásne letné poznávanie.

Vaša Iwka

 

Zdroj:/https://okresvk.wordpress.com/2014/05/29/hrad-modry-kamen/
F
oto:/https://sk.wikipedia.org/wiki/Modrý_Kameň_(hrad)#/media/File:Kekkocivertanlegi.jpg

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.