Kláštor pod Znievom, dedinka bohatá na históriu

Kláštor pod Znievom je dedinka v okrese Martin, ktorá je bohatá na históriu.
Prvá písomná zmienka o osade pod hradom Turiec (neskôr Znievsky hrad), je v hraničnej listine kráľa Kolomana z roku 1113. V tejto listine sa obec uvádza ako „Villa sancti Ypoliti“. V rokoch 1242-1249 bol hrad sídlom kráľa Bela IV., ktorý založil turčianske prepošstvo. V polovici 13-teho storočia dostal Kláštor pod Znievom prvé mestské právo v Turci.
Hrad Zniev
Je naším druhým najvyššie položeným hradom. Zrúcanina leží na vrchu Zniev vo výške 985 m. n. m., takmer 500 m nad obcou Kláštor pod Znievom. Na najvyššom vrchu Zniev stáli kedysi budovy horného hradu, postupujúc k dolnej budove, vzdialenej asi 100 m. Horný hrad chránila priekopa a vežová stavba. Boli tu hospodárske a obytné budovy. Hrad bol vystavaný na ťažko dostupnom vrchu a patril ku klasickým stredovekým obranným hradom. Dnes z neho ostali len veľmi poškodené základy. Smerom do priekopy sa zachovali zvyšky smolného nosa. V minulosti cez neho liali na nepriateľa horúcu vodu či smolu. Z ostatných objektov sú dnes viditeľné len nepatrné zvyšky murív prerastené vegetáciou.
Podľa legendy, keď Tatári drancovali okolitú krajinu, ostávala po nich všade len spúšť. Ich vodca chcel dostať hlavu živého alebo mŕtveho kráľa Belu IV., ktorý sa ukrýval na Znievskom hrade. Tatári obkľúčili hradné múry a vytrvalo dobývali hrad. Chceli ich vyhladovať a vyplieniť. Keď sa už na hrade míňali potraviny, prišiel s radou múdry sedliak. Kázal upiecť dve prasiatka a jedno voňavo upečené zhodili z hradieb nepriateľom. Tí si pomysleli, že na hrade majú veľký dostatok jedla a len tak ľahko sa im nevzdajú. Dali sa preto na ústup. Kráľ Belo IV. prejavil svoju vďačnosť a múdremu sedliakovi daroval veľké majetky. Povýšil ho do zemianskeho stavu a tiež aj ostatných bojovníkov. Preto bolo v Turci toľko zemianskych rodov. Najväčší význam Znieva pre slovenský národ majú jeho školské dejiny. Fungovala tu vyššia teologická škola. Tiež robotná škola pre dievčatá, kde chodili, aby sa priučili ženským prácam. Začiatkom 18. storočia vznikla v Znieve vychýrená umelecko-rezbárska škola, z ktorej vyšli mnohí vynikajúci rezbári.
Prvé katolícke gymnázium
Mestečko Zniev sa zlatými písmenami zapísalo do národných dejín v roku 1869, založením prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia. V Kláštore pod Znievom vzniklo katolícke gymnázium a dve evanjelické v Revúcej a v Martine. Od založenia do roku 1874 znievske gymnázium navštevovalo počas jeho doby 669 (martinské 671 a revúcke 566 ) študentov. Študenti boli z celého Slovenska, no najmä z chudobných rodín. Študovali tu budúci spisovatelia ako Anton Bielek či Ferko Urbánek. Gymnázium bolo zrušené v roku 1874. A aké predmety sa v ňom vyučovali? Boli to napríklad Náboženstvo, Latinská reč, Slovenská reč, Maďarská reč, Nemecká reč, Zemepis, Počtoveda, Názorné merníctvo, Prírodopis, Dejepis, Silozpyt – fyzika.
Medzi mimoriadne predmety patrili: Krasopis, Ovocinárstvo, Telocvik, Spev, Hudba, Francúzština, Prostonárodnie hospodárstvo.
Prvej slovenskej kvalifikovanej učiteľke Ľudmile Kuorkovej, na preparandii v Kláštore pod Znievom umožnili, aby zložila skúšky a tak sa stala kvalifikovanou učiteľkou. Ľudmila Kuorková sa významne podieľala na vývoji dievčenského vzdelávania.
Minerálna liečivá voda ,,Kláštorná“
Prírodná minerálna voda pramení v horskom prostredí Turčianskej kotliny. Prameň sa nachádza v katastri obce Kláštor pod Znievom. Zaujímavosťou je, že vrt je hlboký 231 m a teplota vody je 17°C. Patrí medzi najvýdatnejšie prírodné vrty na Slovensku a jeho výdatnosť je neuveriteľných 11 litrov za sekundu. Vďaka bohatým liečivým účinkom vody je vhodná ako súčasť pitného režimu. Prírodnej vode ,,Kláštorná“ sa hovorí aj Kráľovná minerálnych vôd.
Dedinka s veľkým kultúrnym a náboženským významom má aj ďalšiu zaujímavosť. V 18. storočí začali obyvatelia Kláštora pod Znievom variť pivo a vyrábať rôzne liečebné oleje a olejčeky. Olejkárstvo sa neskôr stalo významným obchodným artiklom, s ktorým sa neobchodovalo len na území vtedajšieho Uhorska, ale miestni olejkári podnikali aj v Rusku, Nemecku, Švédsku a iných európskych krajinách. V mestečku dokonca existovala prvá botanická záhrada liečivých rastlín.

 

Vaša Iwka

 

Zdroj:/http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/klastor-pod-znievom/3917-clanok.html
F
oto:/http://www.myregion.sk/sk/obce/39-klastor-pod-znievom

 

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.