Svetový deň učiteľov, učiteľka a spisovateľka Mária Ďuríčková

Svetový deň učiteľov sa každoročne koná 5.októbra. Tento deň bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.

Pripomeňme si v tento deň slovenskú učiteľku a spisovateľku Máriu Ďuríčkovú.

Mária Ďuríčková, učiteľka a slovenská spisovateľka pre deti a mládež, autorka diel ako ,,Danka a Janka“, ,,O dvanástich mesiačikoch“, ,,Majka Tárajka“, či ,,Domček, domček, kto v tebe býva?“.
Pamätáte si tiež na časopis “Zornička“, “Slniečko“, či “Ohník“?
Mária Ďuríčková sa narodila 29. 9. 1919 v Zvolenskej Slatine do roľníckej rodiny.
Ako dieťa žila v dome podľa starých tradícií. Tri generácie spoločne, rodičia, deti a starí rodičia. Blízkosť starej mamy, ktorá bola rozprávačkou starých príbehov, ju nepriamo priviedla k ľudovej slovesnosti. Do ľudovej a meštianskej školy chodila vo svojom rodisku. Neskôr študovala na Učiteľskom ústave v Lučenci, kde v roku 1938 zmaturovala. V rokoch 1949 – 1951 študovala diaľkovo na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave slovenský a ruský jazyk. Vlastným menom Mária Masaryková, rodená Piecková, po ukončení štúdia pôsobila ako učiteľka v Hornom Tisovníku, Žitnej, Omastinej a v Bratislave.
Rok pracovala ako šéfredaktorka Zorničky a od roku 1954 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá. V rokoch 1969 – 1970 pôsobila ako šéfredaktorka v obnovenom literárnom mesačníku pre deti Slniečko. Celkový ideový koncept ,,Slniečka“ však nastupujúcej vtedajšej moci nevyhovoval, preto musela z postu šéfredaktorky odísť. Zamestnanie si už nehľadala a stala sa profesionálnou spisovateľkou.
Od roku 1971 sa plne venovala svojej literárnej tvorbe. Svoje prvé diela publikovala v časopisoch ako Zornička, Ohník. Jej tvorba sa zameriavala výlučne na diela pre deti a mládež. Knižne debutovala veršovanou Rozprávkou o dedovi Mrázovi v roku 1954. Mária Ďuríčková citlivo zachytávala životné zážitky dospievajúcej mládeže, používala tiež slang mládeže a kládla veľký dôraz na charakter postáv. V jej dielach sa často prelína realita s fantáziou.
Mária Ďuríčková zomrela 15. marca 2004.
Motto Márie Ďuríčkovej:
,,Dožičme detskej duši tú radosť, to splnenie, to uistenie, že dobrota, krása a neha kráčajú neomylne k víťazstvu spravodlivosti. Dieťa to potrebuje pre svoje duševné zdravie.”

Z bohatej tvorby obľúbenej spisovateľky:
Rozprávka o dedovi Mrázovi, Zajko a líška, Čarovná píšťalka, Danka a Janka, My z ôsmej A, Majka Tárajka, Domček, domček, kto v tebe býva?, Zajtra bude pekne, O Guľkovi Bambuľkovi, Jasietka, Stíhač na galuskách, Útek z gramatiky, Papierová rozprávka, Sestričky z Topánika, Danka a Janka v rozprávke, Janček Palček, O Katarínke a túlavom vrchu, Jožko Mrkvička Spáč, Biela kňažná, Nie je škola ako škola, Najkrajšie na svete, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Kľúče od mesta, Jahniatko v batohu, Čo si hračky rozprávali, Zemský kľúč, Emčo Panenská veža na Devíne, Rozprávky Čierneho Filipa, Zlatá priadka, Bratislavské povesti, Slncové dievčatko, Dunajské povesti, Vtáčik, žltý zobáčik, O dvanástich mesiačikoch, Kačička, chromá nožička, Braček z tekvice a sestričky z Topánika.
Okrem vlastnej tvorby zostavovala zborníky. K práci siahala po ľudových námetoch a ľudovej slovesnosti.
Venovala sa tiež dramatickej tvorbe, editorským prácam, scenáristike, napísala viaceré rozhlasové a televízne hry pre deti. A taktiež prekladateľskej činnosti. Prekladala poéziu i prózu z ruštiny, češtiny a nemčiny. Jej knihy boli preložené do 21 jazykov, okrem európskych, aj do japončiny.

 

Vaša Iwka

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/literatura-maria-durickova-profil/13230-clanok.html

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.