Tá „správna“ pani učiteľka

Od malička naše deti kopírujú vzor svojich rodičov.
Reálnym vzorom našich detí je naše správanie, teda vlastná rodina. Rodina formuje identitu dieťaťa už od malička.

Vzťahy v rodine s blízkymi osobami v bežných životných situáciách, sú pre dieťa veľmi dôležité. Prostredníctvom rodičov dieťa vníma dobro a zlo, čo je správne a nesprávne, rolu ženy a muža.

Od školopovinných čias sa však rodičia delia o výchovu spoločne so školou.
Dieťa je citlivá bytosť, a preto je dôležitý aj jeho vstup do školských lavíc.
Tá „správna“ pani učiteľka môže zachovať na celý život jednu z najkrajších spomienok nášho dieťaťa.
V živote našich detí hrá tá ,,správna“ pani učiteľka, učiteľ, veľmi dôležitú úlohu.
Môže to byť už v predškolskom veku, alebo neskôr, počas školských čias. V škole si deti osvojujú vedomosti, učia sa úcte k hodnotám a učitelia zohrávajú s rodičmi tú najdôležitejšiu časť ich života.

My rodičia učíme deti základné návyky, učíme ich láske, rozmaznávame.
Učitelia usmerňujú, rozširujú vedomosti, zručnosti, no musia si však vypestovať rešpekt, autoritu, skutočný vzťah. Učitelia sú tiež pre naše deti vzory.
Z vlastných skúseností vieme, že tak, ako sme rôzni rodičia, existujú aj rôzni učitelia.

My rodičia svoje deti milujeme a pri výchove sa riadime srdcom. Učitelia svoju prácu milujú, no pri výchove našich detí sa riadia rozumom.

Je to vzájomná symbióza dôležitá pre budúcnosť mladých ľudí.

Naše deti sú obklopené vzormi, a preto sú ich vzory dôležité na ceste hľadania vlastnej jedinečnosti a smerovania. Naše deti sú naša budúcnosť, buďme vnímavé k ich vzorom.

Mária Terézia a školská reforma

V decembri 1774 vydala Mária Terézia Všeobecný školský poriadok. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa na území habsburskej monarchie, bez ohľadu na pôvod, miesto bydliska alebo pohlavie.
V každej dedine sa mala založiť škola, v ktorej sa deti mali učiť tzv. trivium, teda čítať, písať a počítať, čím sa položili základy všeobecnej gramotnosti.
Reforma zaviedla povinnú šesťročnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Do školy mohli chodiť aj dievčatá, ktoré sa dovtedy oficiálne nikde nemohli vzdelávať.

 

Vaša Iwka


Zdroj:/http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ratio-educationis-maria-terezia/12409-clanok.html

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.