Žena je ako strom

Strom je živou bytosťou, je k úžitku iným po celý svoj život. Dokonca aj potom, ako jeho život skončí, neprestáva slúžiť ostatným.

Silné korene stromu sú v spojení so zemou, široká rozvetvená koruna ponúka útočisko mnohým živým bytostiam, kým jeho kmeň často hostí iné. Jeho listy po celý jeho život produkujú životodárny kyslík, tak potrebný pre všetko dýchajúce na našej planéte.

Dokonca aj keď nadíde jeho čas, svojím horiacim drevom dokáže poskytovať teplo a pohodlie našim príbytkom.

Aj žena je ako strom.

Nohami pevne stojaca na zemi poskytuje istotu svojim blízkym, dáva im najavo, že v živote môže prísť všeličo, čo nás ohne, no nevyvráti a dokážeme to ustáť.

Telo ženy je ako kmeň stromu, sama vyživená ide príkladom, že starať sa o seba je správne.

Ruky ženy sú jej korunou. Dokáže objať, poláskať, ukázať smer a keď je to potrebné, ukryje vo svojom náručí všetko to, čo práve potrebuje odpočinok, aby mohlo znova nájsť silu a ďalej rásť.

Hlava ženy je zásobárňou životodárnych myšlienok, z jej cenných skúseností čerpáme po celý život inšpiráciu, ako sa nestratiť. Myšlienky ženy sú o vzájomnosti a spolubytí, tak ako strom aj žena vo svojej mysli a srdci nosí bez rozdielu všetko živé, nevyberá a nerozlišuje, nekladie jedno pred druhé.

A keď nadíde jej čas … odkaz ženy, matky, starej matky ďalej horí ako sviečka a po cestičkách, ktoré nám za života ukázala, už dokážeme kráčať sami.

My ženy sme ako stromy. V zemi pevne spojené koreňmi s odkazmi tých, ktoré tu boli pred nami. S telami pevne vystretými dokážeme ustáť svoje miesto v živote. Naše ruky sa dokážu vzájomne dotýkať a v srdci a mysli sme navzájom prepojené. Ako strom je súčasťou lesa a len tak môže ustáť búrky a nepriazeň počasia, ani žena nestojí sama. O tom je naša sila.

Sme ako stromy.

 

Nel

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.