Žena v humanistickej psychológii

Pohľad predstaviteľov psychoanalýzy na ženskú dušu je nesporne zaujímavý. Poďme sa presunúť kúsok ďalej, do obdobia vzniku humanistickej psychológie. Jedným z jej najvýznamnejších predstaviteľov bol Abraham Maslow.

Celým menom Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) bol zakladateľom nového psychologického smeru nazývaného humanistická psychológia. Centrom jeho záujmu bola takzvaná Teória potrieb, ktorá dodnes nesie jeho meno.

V jednom zo svojich skorších článkov z roku 1937 “Dominancia – pocit, správanie a stav” sa odvolával na štúdiu o správaní skupiny mužov a žien prostredníctvom rozhovorov, analýzy snov, hypnózy či dotazníkov, ktoré mu umožnili rozdeliť skupinu do troch častí podľa  úrovne dominancie: vysoká dominancia, nízka dominancia a stredná dominancia. Toto rozdelenie bolo relevantné pre obidve pohlavia, ale podľa Maslowa odkazovalo na samotnú americkú kultúru. (Maslow, AH, Dominance-Feeling, Behavior , and Status, 1937, Psychological Review). Maslow vo svojom výskume zistil, že žena nedokáže vyjadriť dominantné správanie tak slobodne, ako muž. Od malička sme učené byť dámami, preto sa nám v dospelosti dominancia vyjadruje len ťažko. Maslow bral plne do úvahy spoločenské podmienky, ktoré ženám kládla vtedajšia patriarchálna spoločnosť. Ženy Maslowovej doby boli odborníkmi vychovávané k tomu, ako si udržať muža, ako dojčiť deti, ako sa postarať o domácnosť a tie, ktoré nebodaj zatúžili po vzdelaní či pracovnom uplatnení, boli označované za neurotické.

Ženy ako minoritná skupina

Spomedzi študovaných žien vykazovalo 8 z nich takzvané komepnzačné správanie, alebo inak povedané ženy, ktoré sa cítili byť slabými, sa chceli javiť ako silné (Maslow, 1937). Tieto ženy mali židovský pôvod a ich kompenzačné správanie Maslow  vysvetľoval  tým, že sa necítili byť úplne prijímané alebo rešpektované.

Pre autorov ako Millett alebo Greer sú ženy v patriarchálnej spoločnosti väčšinou okrajovými občanmi a ich situácia je podobná ostatným menšinám. “Menšinovou skupinou je akákoľvek skupina ľudí, ktorí sú kvôli svojim fyzickým alebo kultúrnym charakteristikám vyčlenení od ostatných v spoločnosti, v ktorej žijú a nezaobchoádza sa s nimi rovnako” (Millett, 1977).

Dominancia sexuálnou agresiou

Maslow tiež uvádzal, že v prejave dominancie pomocou sexuálnej agresie (znásilnenie alebo nútené manželstvo) je to žena, ktorá je objektom a muž, ktorý je dominantný, ale “zdá sa, že neexistuje žiadny dôvod, prečo by to nemohlo byť úplne inak “(Maslow, 1937).

Dominancia sexuálnou potenciou

Sexuálna potencia je tiež znakom ľudskej dominancie, no “v žiadnom prípade nie je menej sexuálne silný muž považovaný za dominantnejšieho nad iným mužom. Avšak zaujímavá je skutočnosť, že to neplatí pre ženy”(Maslow, 1937).

Maslow o ženskej dominancii

Dve z jeho neskorších prác (1939-1942) boli venované najmä štúdiu dominancie u žien. Vzhľadom na to, že posledná z týchto prác bola napísaná iba jeden rok pred publikovaním Maslowovej Teórie potrieb a skutočnosť, že v sebe zahŕňa niektoré pojmy použité v teórii, napríklad “sebaúcta”, možno predpokladať, že tieto práce boli predpokladom genderového základu Teórie potrieb “(Gotell, 2002).

Hlavnou kritikou týchto prác bol  jeho pokus “obnoviť normatívnu heterosexualitu, vymazať výzvu lesbizmu a erotizovať a sexualizovať mužskú dominanciu” (Gotell, 2002).

 

S láskou Nel

 

Zdroj:www.maslowonwomen.wordpress.com

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.