19 prikázaní Marie Montessori ktoré vám pomôžu stať sa perfektným rodičom

Maria Montessori je autorkou 19 prikázaní pre rodičov. Všetky sú v podstate priamočiare, ale napriek tomu obsahujú veľké množstvo múdrosti. Hoci ich vymyslela ešte v minulom storočí, odporúča sa prečítať si ich aspoň raz za rok.

1. Deti sa učia z toho, čo ich obklopuje.

2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať ostatných.

3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť ostatných.

4. Ak dieťa vidí nepriateľstvo, učí sa bojovať.

5. Ak ste k dieťaťu úprimní, učí sa čestnosti.

6. Ak sa dieťaťu príliš často posmievajú, stane sa plachým.

7. Ak sa dieťa cíti v bezpečí, naučí sa dôverovať ľuďom.

8. Ak dieťa príliš často cíti hanbu, naučí sa vždy cítiť previnilo.

9. Ak je dieťa často povzbudzované, bude mať vysoké sebavedomie.

10. Ak dieťaťu dávate najavo zhovievavosť, učí sa trpezlivosti.

11. Ak je dieťa podporované, ono získa istotu.

12. Ak dieťa žije v atmosfére priateľstva a cíti, že ostatní ho potrebujú, naučí sa ako nájsť lásku.

13. Nikdy nehovorte zle o dieťati, či v jeho prítomnosti alebo neprítomnosti.

14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého u dieťaťa. Takýmto spôsobom pre to zlé v ňom nezostane žiadne miesto.

15. Vždy počúvajte a odpovedajte na otázky dieťaťa.

16. Rešpektujte dieťa aj keď urobí chybu. Bude schopné ju čoskoro napraviť.

17. Vždy buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré vyžaduje pomoc a zostaňte stranou, keď našlo všetko, čo potrebuje.

18. Pomôžte dieťaťu zvládnuť veci. Týmto mu pomôžete uistiť sa, že svet okolo neho je naplnený náklonnosťou, mierom a láskou.

19. Vždy sa správajte k dieťaťu čo najlepšie. Ukazujete, ako najlepšie to môže byť.

Lu

Prečítajte si tiež: Dnešné deti a ich sloboda

Zdroj:/https://brightside.me/article/19-commandments-from-maria-montessori-to-help-you-become-the-perfect-parent-13805/

Facebook komentár
Lu Ladecká

Lu Ladecká

Som lojálna voči veciam, ktoré mám rada. Predtým než si ich obľúbim, podrobím ich dôkladnému prieskumu. Mám svoj štýl a ísť do hĺbky je jeho dôležitou súčasťou.