Meditácia – cvičenie mysle, verzus telesné cvičenie

Šťastie je vraj bežný stav mysle, pričom je myseľ pokojná, jasná a radostná. To je všetko. 

Najväčší vtip histórie

Pre prvého vývojára spoločnosti Google, ktorým je Chade-Meng Tan, je najväčším vtipom histórie to, že ľudia vo svete robili všetko možné v snahe dosiahnuť šťastie a napokon prišli na to, že trvalo udržateľné šťastie je možné dosiahnuť len vďaka tomu, že zameriame svoju pozornosť na dych.

Meditácia je cvičenie mysle, pri ktorom zameriavame svoju pozornosť na dych. Je to tréning, vďaka ktorému získame viac mentálnych schopností, bez potu a posilňovne. 

Pri získavaní fyzických schopností si zájdeme do fitnescentra a pomocou strojov, činiek, závaží, zosilnieme. Meditáciou sa myseľ stáva pokojnejšou, jasnejšou a vnímavejšou.

Rastieme tým, že prekonávame odpor

V oboch prípadoch a teda aj v prípade cvičenia vo fitnescentre a aj meditácie, rastieme tým, že prekonávame odpor. Vo fitnesentre je to cvičenie so závažím, biceps sa pri prekonávaní váhy napne a vytlačením váhy, silnie. Pri meditácii má naša pozornosť snahu „túlať sa“ a my ju musíme vrátiť naspäť k dýchaniu. Meditáciou svaly našej pozornosti silnejú. Na začiatku meditácií iste mnohí potvrdia to, že myseľ sa „túla“ často. 

Obidve sú dôležité

Obidve cvičenia sú tak dôležité, že nám môžu významný spôsobom zmeniť život. Pri pravidelnom telesnom cvičení, môžeme za pár týždňov vidieť významné zmeny, akými sú napr.: prísun energie, zlepšenie „kondičky“, krajšie telo. Pri pravidelnej meditácii bude naša myseľ pokojnejšia, jasnejšia, radostnejšia. Budeme sa viac usmievať a zlepší sa náš sociálny život. 

Redakcia Ženy so štýlom

Facebook komentár