Prečo je vzdelávanie sa dôležité?

vzdelanie

Bez vzdelania by sme boli stratení. Nevedeli by sme čítať, písať, a ani počítať. Naša komunikácia s druhými ľuďmi by bola značne obmedzená.
Aristoteles povedal, že človek od prírody baží po vzdelaní.
Prečo je teda ešte vzdelávanie dôležité a čo nám môže priniesť?

Zdravší životný štýl – okrem zdravého sedliackeho rozumu máme dnes množstvo zdrojov, z ktorých sa môžeme dozvedieť, čo je pre nás prospešné a čo už nie.

Schopnosť myslieť kriticky a argumentovať – kritickým myslením môžeme rozlišovať pravdivé informácie od tých nepravdivých, a s tým úzko súvisí aj mať vlastný názor a vedieť argumentovať. Pri tom, ako sa na nás dnes informácie valia zo všetkých strán, je kritické myslenie nevyhnutnosťou.

Lepšie zajtrajšky – vzdelaným sa človek nestáva vo chvíli, keď získa vysokoškolský diplom, v mnohých prípadoch môže mať tento diplom so skutočným vzdelaním pramálo spoločné. Práve tým, že človek na sebe pracuje, premýšľa, je hĺbavý, v duchu „ži a nechaj žiť“ nám môže svitať na lepšie zajtrajšky.

vzdelanie2

Šťastie – vzdelanie samo o sebe nemusí byť tým, čo nás urobí šťastnými, ale môže byť odrazovým mostíkom k splneniu si našich snov, ktoré nás šťastnými robia.

Nasadenie a zapálenie pre vec – známy výrok Sokrata hovorí za všetko – viem, že nič neviem. Samotným vzdelávaním vieme zistiť, ako veľa toho ešte nevieme a môže to byť naším hnacím motorom, ktorý nám otvorí rôzne oblasti poznania. Môžeme sa naučiť cudzí jazyk, tanec, nový druh športu, či rozvíjať našu osobnosť, a tak spoznať lepšie samých seba. A to stojí za to. 🙂

Lu

Prečítajte si tiež: Tá “správna” pani učiteľka

Facebook komentár
Lu Ladecká

Lu Ladecká

Som lojálna voči veciam, ktoré mám rada. Predtým než si ich obľúbim, podrobím ich dôkladnému prieskumu. Mám svoj štýl a ísť do hĺbky je jeho dôležitou súčasťou.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.