Žena z pohľadu psychológie: Sigmund Freud

Žena oddávna fascinovala umelcov i vedcov. Poďme sa spolu pozrieť, ako sa vyvíjal pohľad psychológov na tak zaujímavú bytosť, akou žena nesporne je. Začíname najznámejším z nich – Sigmundom Freudom.

Názory Sigmunda Freuda, zakladateľa psychoanalýzy na ženy v priebehu jeho života vyvolali polemiku a sú živo diskutované snáď doteraz. “Ženy sú proti zmenám, ostávajú pasívne a nedávajú nič zo seba,” napísal v roku 1925  vo svojom článku s názvom “Psychické dôsledky anatomického rozlišovania medzi pohlaviami”.

Donna Stewart, M.D., profesorka na University Health Network, objasňuje, že “Freud bol mužom svojich časov.”

Bol proti ženskej emancipácii a deklaroval, že: “Život ženy je určovaný jej sexuálnymi reprodukčnými funkciami.”

“Otázka, ktorá ešte nikdy nebola zodpovedaná, a ktorú ani ja nie som doteraz schopný zodpovedať, napriek môjmu tridsaťročnému skúmaniu ženskej duše je: “Čo žena chce”?” (Sigmund Freud)

 

Freud veril, že ženy prežívajú závisť penisu

Závisť penisu je ženským náprotivkom Freudovmu konceptu kastračnej úzkosti u mužov. Vo svojej teórii o psychosexuálnom vývoji Freud tvrdí, že počas falickej fázy (vo veku od 3 do 5 rokov) sa mladé dievčatá vzďaľujú od svojich matiek a namiesto toho venujú svoju náklonnosť otcom.

Podľa Freuda sa to udeje vtedy, keď dievča zistí, že nemá penis. “Dievčatá robia svoju matku zodpovednou za to, že nemajú penis a nevedia jej odpustiť, že sú tak znevýhodnené,” tvrdí Freud (1933).

Kým Freud veril, že jeho objav Oidipovského komplexu (túžba malého chlapca po fyzickej láske svojej matky) a k nemu sa vzťahujúce teórie, ako napríklad kastračná úzkosť (úzkosť, ktorú zažívajú dievčatá, keď zistia, že nemajú penis) a “závisť penisu” boli jeho najväčšími výsledkami, tieto teórie sú možno aj najviac kritizovanými.  Karen Horneyová (jej psychologickému vnímaniu ženy sa budeme zvlášť venovať) bola napríklad toho názoru, že Freudov pohľad na ženy je prinajmenšom skreslený a blahosklonný.

 

Mnoho Freudových metód vzišlo z jeho spôsobu liečby hystérie

Freudova revolučná terapia rozhovorom sa čiastočne vyvinula z jeho terapeutickej práce s Berthou Pappenheimovou, známou pod menom Anna O. Trpela ochorením, ktoré bolo v tých časoch nazývané hystéria, a prežívala halucinácie, stratu pamäti a čiastočné ochrnutie.

Počas sedení s jedným z Freudových kolegov, Josephom Breuerom, Bertha opísala svoje pocity a zážitky. Zdalo sa, že tento proces zmiernil jej príznaky, čo ju viedlo k pomenovaniu metódy liečbou rozprávaním. Neskôr sa stala sociálnou pracovníčkou a významne prispela k hnutiu žien v Nemecku.

Čo sa týka spomínanej hystérie, Freud sa v začiatkoch domnieval, že má korene v sexuálnom zneužívaní v ranom detstve. Neskôr túto teóriu opustil a namiesto toho zdôrazňoval pri vývine neuróz a psychických ochorení úlohu sexuálnych fantázií.

“Jeho porozumenie ženám bolo neadekvátne, no urobil veľký krok smerom od vnímania žien predtým, než prišiel na scénu. V jeho časoch bolo veľmi nezvyklé myslieť si, že žena môže mať sexuálne túžby a už vôbec sa nepredpokladalo, že potlačenie týchto túžob môže viesť u žien k hystérii.” – vysvetľuje historik Peter Gay.

 

Kto boli ženy vo Freudovom živote?

Kým Freud často tvrdil, že nerozumie ženám, niekoľko z nich malo v jeho živote veľkú úlohu. Bol najstarším dieťaťom svojej matky (jeho otec mal z predchádzajúceho manželstva dvoch synov) a býval jej najobľúbenejším.

“Zistil som, že ľudia, ktorí sú uprednostňovaní svojimi matkami, majú veľkú mieru sebadôvery a nezvratný optimiznus, ktorý im prináša úspech.” – vyjadril sa Freud.

Freudov vzťah s jeho ženou Marthou bol veľmi tradičný.

“Bola výbornou domácou paňou”, povedala jej vnučka, Sophia Freudová. “Bola veľmi sporivá. Môj otec hovorieval, že jeho matka by radšej otrávila celú rodinu, než by mala vyhodiť jedlo.”

Freud vyrastal s niekoľkými sestrami a neskôr sa stal otcom troch synov a troch dcér, vrátane Anny Freudovej, ktorá v jeho pracovnom živote zohrala veľkú úlohu.

 

Pár protikladných názorov

 Nie je prekvapujúce, že niektoré dôležité osobnosti v psychológii mali svoje vlastné reakcie na Freudovo obmedzené a často urážlivé pochopenie ženskej psychiky. Jednou z kritičiek bola už spomínaná Karen Horney, ktorá si vzala na mušku jeho koncept závisti penisu a ponúkla svoj vlastný pohľad na psychiku muža. Dokonca Freudova vnučka neskôr kritizovala svojho známeho príbuzného.

Tu sú niektoré z ich vyjadrení:

Karen Horney: Freudov koncept závisti penisu bol kritizovaný už v jeho časoch. Tvrdila, že sú to naopak muži, ktorí trpia svojou neschopnosťou rodiť deti a svoj koncept pomenovala “závisťou maternice”.

Freud odpovedal, hoci nepriamo a napísal: “Nebudeme prekvapení, ak žena – analytička, ktorá nebola dostatočne presvedčená o intenzite svojho vlastného želania mať penis nebude venovať náležitú pozornosť ohľadne tejto témy ani u svojich pacientov” (Freud, 1949).  Podľa Freuda Horneyovej koncept závisti maternice vzišiel z jej vlastných pocitov závisti penisu.

Zatiaľ čo Freudove pojmy o ženskej sexualite boli často v rozpore s patriarchálnymi tendenciami viktoriánskej éry, bol stále veľkým mužom svojej doby. Jeho práca je často odmietaná ako mizogynistická (mizogýnia je chorobný odpor mužov k ženám) a jeho vlastná vnučka, Sophie Freud, považovala jeho teórie za zastarané.  “Jeho myšlienky vychádzali zo situácie v spoločnosti. Svojimi teóriami odzrkadľoval presvedčenie, že ženy sú druhoradé, nie sú normou a normou nebudú,” tvrdila.

Dokonca samotný Freud priznal, že jeho chápanie žien je obmedzené. “To je všetko, čo vám viem povedať o ženskosti, “napísal v roku 1933. ” Je to určite neúplné a roztrieštené, a nie vždy to vyznieva priateľsky … Ak sa chcete dozvedieť o ženskosti viac, pýtajte sa svojich vlastných životných skúseností alebo sa obráťte na básnikov, alebo počkajte, kým vám veda neposkytne hlbšie a súvislejšie informácie.”

 

Ako rozumieme Freudovi dnes

Dnes mnohí analytici naznačujú, že skôr než odmietnuť Freudove teórie úplne, mali by sme sa namiesto toho zamerať na rozvíjanie nových názorov na jeho pôvodné myšlienky. Ako raz niekto napísal: ” Freud niekoľkokrát revidoval svoje teórie, keď nahromadil nové údaje a dosiahol nové poznatky. Súčasní analytici by mali robiť to isté”.

 

 

Zdroj: verywellmind.com

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.