Slovenské kultúrne dedičstvo, Darina Laščiaková a Medzinárodný deň hudby

Naším slovenským kultúrnym dedičstvom je folklórna ľudová hudba.

Darina Laščiaková, rozhlasová redaktorka, etnografka, interpretka ľudových piesní patrí k tým, ktorí mapovali hudobnú kultúru na Slovensku.
Absolvovala hudobnú vedu a bola členkou ľudového súboru Lúčnica. Z jej tvorby je najznámejšia rozhlasová relácia cyklus ,,Hory, ľudia a pieseň”, v ktorom poslucháčom poodkryla život ľudí z horských oblastí Slovenska. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii ,,Život s piesňou”.

1. októbra si pripomíname Medzinárodný deň hudby, vďaka Menuhinovi, ktorý už ako sedemročný očaril hrou na husliach obrovské publikum.

Medzinárodný deň hudby bol vyhlásený v roku 1975. Je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobná radou (IMC).

Hudba dodáva našim zážitkom emócie, určitú atmosféru, môže byť silným zážitkom. Vzbudzuje v nás radosť, ale aj smútok, môžeme ju len tak počúvať, či tvoriť.
Čo je cieľom tohto dňa? Pripomenúť si hudobné umenie, lepšie ho spoznať. Hudba nám vyjadruje pocity, dokáže byť veľmi emotívna, sprevádza nás naším životom. Už malým deťom mamičky spievajú uspávanky.
Pri základoch Medzinárodného dňa hudby stál lord Yehudi Menuhin (1916-1999), ktorý ako predseda Medzinárodnej rady hudby (IMC) navrhol, aby sa tento deň zaviedol a pravidelne pripomínal.
Prvý Medzinárodný deň hudby sa konal 1. októbra 1975. Cieľom a želaním Menuhina bolo, aby sa tento deň stal naplnením hudobných aktivít. Tiež, aby sa uplatňovali ideály UNESCO v oblasti mieru a priateľstva medzi národmi. Aby národy rozvíjali kultúrne vzťahy, vymieňali si skúsenosti a vzájomne vyzdvihovali estetické hodnoty rôznych národov a kultúr.
Huslista a dirigent Yehudi Menuhin patril medzi významné postavy hudby a mieru 20. storočia. Narodil sa v roku 1916 v New Yorku v rodine židovských prisťahovalcov z Ruska. Jeho výnimočné hudobné nadanie si všimol britský skladateľ Eward Elgar, ktorý viedol jeho prvé kroky. Na husle hral už ako štvorročný, ako sedemročný vystúpil a nadchol 9000 návštevníkov koncertnej siene v San Franciscu. Hrával s poprednými dirigentmi a orchestrami. Zomrel vo veku 82 rokov na zlyhanie srdca.

Zaujímavosť
Ako 12-ročný Menuhin vystúpil v Berlíne v troch technicky náročných koncertoch, kde hral skladby S. Bacha, L. van Beethovena a J. Brahmsa.
Albert Einstein po jeho vystúpení prehlásil: ,,Viem, že Boh na nebi je.“

Prvý október je príležitosťou stráviť deň s hudbou, pripomenúť si tak umelcov, kultúrne hodnoty. Máte vybratý tip na koncert? Nie? Nevadí. Urobte si pohodlie a započúvajte sa do obľúbenej melódie.

A na záver trochu nášho kulltúrneho dedičstva, goralské tanečné sólo.

Vaša Iwka

 

Zdroj:/https://cs.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.

Dostávajte každý týždeň do schránky naše články
Nikdy nedáme váš mail niekomu inému.