Sobotný inšpiratívny príbeh: “Žena a jej bohatstvo”

Žena sa potichu modlila. Bohatý kupec, pozorujúci jej odovzdanosť a úprimnosť, tým bol hlboho pohnutý. Ponúkol žene mešec zlata. „Viem, že ho použiješ pre dobro cirkvi. Prosím, zober si ho“.

“Počkaj chvíľu“, odpovedala žena. “Nie som si istá, či je to správne, zobrať si tvoje peniaze. Si bohatý muž? Máš doma viac peňazí?“

“Samozrejme. Doma mám viac ako tisíc zlatých“, potvrdil kupec pyšne.

“Chceš mať ešte o tísic zlatých viac?“, spýtala sa žena.

„Prečo nie, samozrejme, že chcem. Každý deň tvrdo pracujem, aby som zarobil viac peňazí. A každý deň sa modlím, aby som ich mohol zarobiť.“

Žena kupcovi mešec zlata vrátila. „Je mi to ľúto, no nemôžem si ich od teba zobrať. Boháčka by nemala brať od žobráka.“

“Ako môžeš nazvať seba boháčkou, a mňa žobrákom?“, nahneval sa kupec.

Žena sa neho pozrela a odpovedala: “Som bohatá, pretože mi stačí, čo mám. Ty si žobrák, pretože je úplne jedno, koľko zlata máš, stále si nepokojný a stále žobreš o viac.“

 

Redakcia Ženy so štýlom

 

Facebook komentár