Tematínsky hrad, láska rytierovej dcéry k chudobnému pastierovi a pomsta draka Temarona

V dávnych časoch sa usídlil v podzemí skalnatého vrchu drak Temaron. Bol posledným drakom, ktorý utiekol pred dračími bojovníkmi. Draci si vraj pamätajú všetko. Od svojho vyliahnutia, celý svoj život trvajúci aj niekoľko storočí, až po svoju smrť. Temaron bol ešte len mláďaťom, keď jeho rodičov, bratov a sestry vyhubili. Bol jediným, ktorému sa len náhodou podarilo uniknúť smrti. A keďže mu hrozili nebezpečenstvá od ľudí, začal plieniť všetko okolo seba ako pomstu za svoju rodinu.
V dedine pod Tematínskym vrchom žili dvaja bratia Štefan a Michal. Rozhodli sa s drakom skoncovať. Michal prikoval mladšieho brata ako návnadu v dračej jaskyni a sa schoval za skalný výbežok. Keď prišiel drak Temaron k návnade, Michal ho zabil. Ľudia od tej doby považovali bratov za svojich vládcov a ako vďaku im vystavali na Tematínskom vrchu hrad Tematín.
tematinnewTematín, neprehliadnuteľný hrad , ktorý sa majestátne vypína nad údolím rieky Váh, v pohorí Považského Inovca, medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešťanmi. Tematínsky hrad vznikol pravdepodobne po Mongolskom vpáde v roku 1242 na mieste hradiska, o ktorého slovanskom pôvode by mohol napovedať rozbor názvu zloženého pravdepodobne zo slov „temä“, označujúceho temeno, a staroslovanského slova pre ohradené miesta „týn“. Niektorí maďarskí historici odvodzujú pôvod mena od slova „temetö“ – cintorín, no v zápisoch z konca 13. storočia je názov Temetyn. Hrad mal strážnu a signalizačnú funkciu. Chránil aj dôležitý brod cez Váh. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1270 a jeho vtedajší majiteľ bol župan Michal, z rodu Rošd. Počas svojej doby sa na hrade vystriedalo viacero majiteľov. tematinHrad má dobre zachované časti hradnej architektúry. Z časti pri hlavnej veži je pekný výhľad na časť Považského Inovca, na výbežok Podunajskej nížiny, od Nového Mesta nad Váhom cez Piešťany až k Hlohovcu. V pozadí vidno Malé Karpaty, Myjavskú pahorkatinu i Biele Karpaty. Stredoveký hrad Tematín tvorila veža a palác, obklopené hradným múrom. V druhej polovici 16. storočia bolo zosilnené opevnenie. Posledné úpravy hradu pochádzajú zo 17. storočia. Počas Rákocziho povstania (1704 – 1708) bol hrad vážne poškodený a odvtedy je v ruinách.
Povesť o Tematíne.
Povesť o hrade Tematín hovorí o tom, že na hrade, ktorý nemal názov, žil kedysi rytier, ktorý viedol veľmi slobodomyseľný život. Chodieval po poľovačkách a rôznych rytierskych turnajoch. Aj jeho dcéra si zvykla na slobodný život, chodievala na prechádzky v horách, navštevovala salaše. Na jednom salaši stretla mladého pastiera, do ktorého sa zamilovala. Keď sa o tom jej otec dozvedel, dcéru zamkol do komnaty na hrade a pastiera zabil. Dcéra sa dopočula, čo spravil jej otec jej milovanému pastierovi a skántrila sa aj ona. Pochovali ich spolu do jedného hrobu, priamo na hrade, ktorému dali meno Tematín, čo znamená z maďarčiny temető – cintorín.
Hrad Tematín je voľne prístupný. Je udržovaný dobrovoľníkmi, skupinou ľudí, ktorá trávi svoj čas záchranou a zveľaďovaním kultúrneho dedičstva. Každoročne sa koná ,,Beh okolo hradu Tematín“, v dĺžke asi 10 km. Hrad Tematín patrí medzi zaujímavé miesta navštevované turistami.

Prajem krásne spoznávanie.

Vaša Iwka

 

Facebook komentár
Iwka Bašnáková

Iwka Bašnáková

Mám svoj štýl a prezradím vám z neho niečo. Nosím ružové okuliare a úsmev na tvári.