Viera a skutočnosť

V posledných rokoch sme odvšadiaľ zaplavovaní motivačnými knihami, myšlienkami, citátmi o tom, ako stačí veriť a náš život bude bez chybičky. Znie to až priveľmi dobre, no niečo na tom pravdy bude. Poďme sa pozrieť, ako sa na túto skutočnosť pozerá veda.

To, čomu veríme, má vplyv na naše správanie.

Jedným z najzákladnejším spôsobov, aký naša viera dokáže ovplyvňovať našu fyzickú realitu je jej vplyv na naše správanie.  Napríklad ak veríme tomu, že sme schopní, kompetentní a zaslúžime si prácu, o ktorej snívame, pravdepodobne si častejšie budeme všímať príležitosti, ktoré nás k takej práci posunú.  A na pohovore si pravdepodobne budeme počínať lepšie než tí, ktorí si neveria. Oproti všeobecnému presvedčeniu o tom, že príliš sebaistí ľudia môžu dopadnúť zle, vedci zistili, že to môže byť inak. Sebaistí ľudia majú tendenciu preukazovať viac sociálnych zručností a mávajú aj vyšší spoločenský status než tí, ktorí sa za každú cenu snažia na seba pozerať objektívne a majú tendenciu sa podhodnocovať.

Presvedčenia, ktoré máme ohľadne nášho charakteru – teda to, akými si myslíme, že sme ľuďmi, môžu mať veľkú silu.  Vedci zistili, že ak cítime vinu( myslíme si, že sme urobili niečo zlé), môže nás to motivovať k práci na sebe. Napriek tomu pocit hanby ( myslíme si, že nie sme dobrí ľudia) má tendenciu vytvárať seba naplňujúce očakávanie, ktoré redukuje nádej a podkopáva naše úsilie o zmenu k lepšiemu.

To, čomu veríme, má vplyv na správanie iných ľudí

V jednej výskumnej štúdii boli muži vedení k tomu, aby si o ženách, s ktorými telefonovali mysleli, že sú buď atraktívne, alebo neatraktívne. Zistilo sa, že ženy, ktoré boli mužmi považované za atraktívne, vykazovali v rozhovore priateľskejšie správanie než tie, ktoré za atraktívne považované neboli. Tento jav sa neskôr potvrdil ďalšími štúdiami, napríklad ak štúdiou venovanou interakcii učiteľov a študentov.

Naše presvedčenie môže takisto vyvolať zodpovedajúce správanie u našich partnerov. Vedci zistili, že ľudia, ktorí vnímajú svojich partnerov ako lepších, než sa vnímajú oni sami, majú tendenciu prežívať svoj vzťah ak o spokojnejší, mávajú menej konfliktov a ostávajú dlhšie spolu. Prečo je tomu tak? Jedným z vysvetlení je, že tí, ktorí si vzťah a partnera idealizujú, vkladajú do vzťahu väčšiu dôveru a tým zvyšujú pocit bezpečia vo vzťahu aj pre partnera. Partner, ktorý sa vo vzťahu cíti bezpečne, sa bude správať príjemnejšie a viac konštruktívne ako ten, ktorý dôveru v seba nevníma.

To, čomu veríme, má vplyv na naše zdravie

Zdravie či choroba sú ovplyvnené mnohými faktormi, mnohé z nich sú mimo našej kontroly, napríklad genetické predispozície, vystavovanie sa jedom z prostredia, či socioekonomické činitele. No vedci tvrdia, že na tom, čomu veríme, tiež záleží. V jednej štúdii bolo preukázané, že dospelí v strednom veku, ktorí mali pozitívne presvedčenia týkajúce sa ich veku a zdravotného stavu, sa dožili v priemere o 7,6 rokov viac než ich rovesníci, ktorí ohľadne svojho zdravia zmýšľali negatívne, hoci práve títo druhí chodili častejšie na zdravotné prehliadky.  V mnohých ďalších štúdiách ohľadne presvedčení človeka a jeho zdravotného stavu vyšlo najavo, že optimisti menej často trpeli srdcovými ochoreniami.

Že naše myšlienky a presvedčenia ovplyvňujú náš zdravotný stav, dokazuje aj známy placebo efekt, v literatúre často zosmiešňovaný ako „ viera tvoja ťa uzdravila“. A niekedy je to naozaj tak.

Čomu veríte vy?

 

Nel

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.