Vieš, čo by som naozaj potrebovala, muž môj?

#1 Pozri sa mi hlboko do očí

1-1

#2 Nos ma na chvíľu na svojom chrbte

Noc ma na chvíľu na svojom chrbte

#3 Daj mi kedykoľvek spontánnu pusu

Daj mi kedykoľvek spontánne pusu

#4 Prekvap ma

Prekvap ma

#5 Dôveruj mi, aj keď som smutná, alebo hašterivá

Doveruj mi

#6 Urob so mnou nejakú hlúposť

Urob so mnou nejaku hlupost

#7 Ráno mi určite pohlaď chrbát

Ráno mi určite pohlaď chrbát

#8 Dodrž vždy svoje slovo

Dodrz vzdy sovje slovo

Facebook komentár