Žena, muž a láska

“Muži a ženy sú dva rôzne živočíšne druhy“, zaznelo z úst jedného z hrdinov kultového českého filmu Samotáři. Pri čítaní knihy Johna Graya Muži sú z Marsu a ženy z Venuše môžeme mať dojem, že to tak naozaj môže byť – aspoň čo sa týka spôsobu myslenia, riešenia problémov a prežívania rôznych situácií.

Skutočne sa zdá, akoby sme boli formovaní z rôznych druhov materiálu. Človek sa naviac skladá z tela, duše, vzťahov a asi z mnohých ďalších súčastí, ktoré sa navzájom preplietajú, niektoré nečakane naberajú na sile, kým iné na chvíľu ustupujú do pozadia.

Dá sa povedať, že muži kladú väčší dôraz na pretváranie objektívneho sveta. Ženy zasa viac vnímajú vzťahovosť. Kým muži sú významne realizovaní svojou prácou a možnosťou ovplyvňovať vonkajší svet, pre ženu má väčšiu hodnotu jej vzťahová sieť, jej osobnejší a menší svet.

Pre muža je dôležité byť vnímaný ako významný a mocný, pre ženu je zas dôležité potvrdenie v blízkych vzťahoch.

Rozdiely medzi mužmi a ženami sú aj vo vnímaní a vyjadrovaní lásky.

Muž si býva láskou svojej partnerky väčšinou istý, pretože ona sa stará o jeho pohodlie a tomu muž veľmi dobre rozumie.

Aj my ženy máme podobnú túžbu byť uisťované o láske našich mužov.

A hoci muži robia, čo najlepšie vedia, častokrát nám to nestačí , a z pohľadu muža sa môže zdať, že pre nás platí to povestné „neviem, čo chcem, ale chcem to hneď!“

Poďme sa spolu pozrieť, kde toto nedorozumenie môže prameniť.

Ženský a mužský jazyk

Ľudia nerozprávajú len slovensky, anglicky, nemecky, ale predovšetkým mužsky a žensky. Muž počúva najčastejšie slová. Keď počúva žena, vníma intonáciu, tón hlasu, a sleduje aj neverbálnu komunikáciu tela. Muž častokrát pevne zastáva svoj názor a obhajuje ho proti opačným názorom, kým žena tiahne ku kompromisom a v rozhovore hľadá najskôr to spoločné. Cieľom komunikácie pre muža je prijímanie a odovzdávanie informácií, kým pre ženu je cieľom komunikácia samotná. Muž sa vyjadruje vecne a presne, ženský spôsob vyjadrovania je plný doplňujúcich informácií medzi riadkami, a okrem informácie dokážeme my ženy rozpoznať aj náladu hovoriaceho, jeho pocity, a dokonca aj klamstvo.

Ach, tie vzťahy!

Muž žije predovšetkým svoj život a na jeho pozadí sa odvíja vzťah. Žena na prvom mieste prežíva svoj vzťah a na jeho pozadí sa odohráva všetko ostatné. Vníma vzťah ako základ života a k ostatným problémom vždy pristupuje s ohľadom naň. Žena vo vzťahu potrebuje cítiť mužovu blízkosť a súznenie. Potrebuje počuť zas a znova, že je cenná a milovaná.

Skutoční muži však nanešťastie s touto výbavou na svet neprišli, opakované slová sa im zdajú byť smiešne a zbytočné.

Navyše určite veľa z nás má skúsenosť s „mužmi“, ktorí boli majstrami slova, a nakoniec to všetko začalo a skončilo bohužiaľ len pri slovách…   Ako z toho von, milé dámy? Ako spoznať, či „ma má naozaj rád“?

Odpoveď na túto zdá sa neriešiteľnú otázku priniesla krásna a múdra – ako inak – ŽENA  Ľubka Macková:

MUŽ JE ČIN!

Ženy, ktoré čakajú … a čakajú … a dúfajú … a spomínajú … sú odsúdené na veľké sklamanie. A samotu.
Žijú v spomienke … alebo v ilúzii budúcnosti.
Pravda o vzťahu je TERAZ, v danej sekunde, vždy nanovo.
Nič nastálo.
Nič také neexistuje, ako “nastálo”.
Muž, ktorý chce, je s tebou.

Môžeš čakať, ak sa tak rozhodneš. Potom prijmi za čakanie plnú zodpovednosť.

Ide o to, že naše rozhodnutia majú vychádzať z nášho vnútra slobodne. Nemajú sa odvíjať od postoja toho druhého. Druhému do hlavy, čestnosti a srdca nikdy nevidíš … Ale vidíš do svojho. A tak stále platí, že ak niekoho miluješ, nesúvisí to s jeho odmietnutím. Milovať môžeš stále.. Jedno, či žena alebo muž. A správať sa tak, aby bola zachovaná tvoja sebaúcta …potom má úctu k tebe aj ten druhý.
Centrovať rozhodnutia od seba – a prijímať za ne plnú zodpovednosť. Tak sa učíme.

Život má pre teba krásny plán.
Ty sama pre seba máš krásny plán!
Bez vzdoru … s porozumením …
Len mu ho umožni predostrieť, aby si ho mohla vidieť a prijať…

Žeby boli naše vzťahy s mužmi predsa len viac o nás samých?

Nel

 

Prečítajte si tiež: “Ako indentifikovať problém v partnerskom vzťahu”

 

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.