Chuť moci dokáže pokaziť aj poctivého človeka

Historik Baron John Acton sa preslávil výrokom, že “moc kazí a absolútna moc ničí absolútne.”

Dnes, viac než o sto rokov po tomto slávnom Actonovom vyjadrení, vedci dokázali, že dokonca aj tí najšľachetnejší  ľudia strácajú svoje hodnoty, pokiaľ im je dané právo vládnuť.

Séria experimentov zistila, že ak  čestní a slušní ľudia raz ochutnajú moc, nedokážu sa ubrániť obohacovaniu seba na úkor ostatných.
Po podrobení sa psychologickému testovaniu merajúcemu individuálne rozdiely, najmä čo sa týka čestnosti, dobrovoľníci hrali „hru na diktátora“.  V tejto hre dostali možnosť absolútnej kontroly nad rozdeľovaním peňazí  pre nich a pre ich nasledovníkov.
Lídri mali možnosť voľby prosociálnych, alebo antisociálnych rozhodnutí, mohli si vybrať, či pridelia viac peňazí skupine, alebo sami sebe. Výsledky ukázali, že tí, ktorí v testovaní dosiahli nižšie skóre čestnosti, ako prví preukázali skorumpované správanie.
No po čase dokonca aj tí, ktorí  na škále čestnosti skórovali vysoko, sa nedokázali ubrániť ničivým dôsledkom moci.

“Jedna vec hnevá mňa, moje deti a mnoho ľudí na svete. Prečo mocní vodcovia nekonajú viac dobra?” povedal profesor John Antonakis z University of Lausanne vo Švajčiarsku.

“Je to kvôli moci? Máme mať skutočne strach ohľadne jej sily? Je to, čo pred sto rokmi povedal Acton, naozaj pravdivé?”

“Skaza jednotlivcov ukazuje na morálny úpadok, ako dnes ľudia využívajú svoju moc na obohatenie seba a tým spôsobujú škodu ostatným.”

“Mocní jedinci sú schopní zneužívať svoje rozhodnutia a preferencie oproti tým slabším.”
V experimentálnej štúdii vodcovia dostali balík peňazí, a bolo im umožnené nakladať s ním tak, ako sa im páčilo. Čím viac si zobrali pre seba, tým menej ostalo pre ich nasledovníkov.

“Výsledky experimentu boli jasné. Moc korumpuje. Čím viac nasledovníkov a viac možností voľby vodcovia mali, tým viac boli náchylní robiť protispoločenské rozhodnutia,” povedal profesor Antonakis.
“Akoby moc pre vodcov bola tým, čím je chuť krvi pre upírov. Ak ju raz ochutnajú, nedokážu prestať. Čím viac nasledovníkov mali, tým viac skorumpovanými sa stávali.”

Účastníci experimentu prešli aj testom merania zloženia slín, ktorý preukázal, že viac antisociálnych rozhodnutí robili tí, ktorí mali nameranú vyššiu hladinu testosterónu, mužského sexuálneho hormónu.

“Pozorovali sme skutočnú korupciu, keď sme použili reálne peniaze. Napríklad niektorí účastníci experimentu odchádzali z laboratória so sto dolármi vo vrecku,” povedal profesor Antonakis.

“Vedeli, že ak budú profitovať, môžu poškodiť dobro verejnosti.”

“Myslíme si, že silné vládne mechanizmy a silné inštitúcie sú kľúčom k tomu, aby sme udržali vodcov pod kontrolou,” dodal.

Čo myslíte, mohlo by to byť inak, keby boli na čele takýchto inštitúcií ženy?

 

Prečítajte si tiež: Laura Codruta Kövesi: Rumunská „Pani Spravodlivosť“

 

 

Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/

Facebook komentár
Nel Valentová

Nel Valentová

Mám rada spájanie protikladov, v každom nedorozumení vnímam zároveň príležitosť k rastu a pochopeniu.